Dokumentacija podatkovne zbirke

Na tej strani se nahaja pregled podatkovnih zbirk SHARE s pripadajočimi identifikatorji digitalnih objektov. Identifikator digitalnih objektov (angl. Digital Object Identifier (DOI®)) je sistem identifikacije digitalnih dokumentov, s katerim vsaka objava in vsaka podatkovna zbirka SHARE dobi svojo unikatno in trajno številko DOI.

 

Za podrobne informacije o posamezni podatkovni zbirki kliknite na DOI številko

Baza Številka objave Datum objave DOI
1. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w1.900
2. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w2.900
3. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w3.900
4. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w4.900
5. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w5.900
6. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w6.900
7. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w7.900
8. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w8.900
Anketa COVID-19, 8. val  9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w8ca.900
Dodatni COVID-19 podatki o času anketiranja, 8. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w8caintd.900
Anketa COVID-19, 9. val  9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w9ca.900
Dodatni COVID-19 podatki o času anketiranja, 9. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w9caintd.900
9. val 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.w9.900
Uvodni pregled čez vse valove 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.wXcvr.900
Longitudinalne uteži 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.wXweights.900
Job Episodes Panel 9.0.0 28. marec 2024 10.6103/SHARE.jep.900
easySHARE 8.0.0 10. februar 2022 10.6103/SHARE.easy.800
SHARE-RV 7.1.0 26. junij 2020 10.6103/SHARE.SHARE-RV.710
Duch Mixed Mode Experiment W6 1.0.0 12. september 2017 10.6103/SHARE.w6NLmmExp.100
Duch Mixed Mode Experiment W7 1.0.0 26. junij 2020 10.6103/SHARE.w7NLmmExp.100

 

V spodnji tabeli najdete informacije o predhodnih objavah podatkov

 Baza  Številka objave  Datum objave  DOI
1. val

2.5.0
2.6.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0

7.1.0
8.0.0

24. maj 2011
29. november 2013
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
3. april 2019

26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w1.250
10.6103/SHARE.w1.260
10.6103/SHARE.w1.500
10.6103/SHARE.w1.600
10.6103/SHARE.w1.610
10.6103/SHARE.w1.611
10.6103/SHARE.w1.700
10.6103/SHARE.w1.710
10.6103/SHARE.w1.800

2. val

2.5.0
2.6.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0

7.1.0
8.0.0

24. maj 2011
29. november 2013
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w2.250
10.6103/SHARE.w2.260
10.6103/SHARE.w2.500
10.6103/SHARE.w2.600
10.6103/SHARE.w2.610
10.6103/SHARE.w2.611
10.6103/SHARE.w2.700
10.6103/SHARE.w2.710
10.6103/SHARE.w2.800

3. val (SHARELIFE)

1.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0

7.1.0
8.0.0

24. november 2010
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w3.100
10.6103/SHARE.w3.500
10.6103/SHARE.w3.600
10.6103/SHARE.w3.610
10.6103/SHARE.w3.611
10.6103/SHARE.w3.700
10.6103/SHARE.w3.710
10.6103/SHARE.w3.800

4. val

1.1.1
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0

7.1.0
8.0.0

28. marec 2013
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w4.111
10.6103/SHARE.w4.500
10.6103/SHARE.w4.600
10.6103/SHARE.w4.610
10.6103/SHARE.w4.611
10.6103/SHARE.w4.700
10.6103/SHARE.w4.710
10.6103/SHARE.w4.800

5.val

1.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0
7.1.0
8.0.0

31. marec 2015
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w5.100
10.6103/SHARE.w5.500
10.6103/SHARE.w5.600
10.6103/SHARE.w5.610
10.6103/SHARE.w5.611
10.6103/SHARE.w5.700
10.6103/SHARE.w5.710
10.6103/SHARE.w5.800

6. val

6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0
7.1.0
8.0.0

31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w6.600
10.6103/SHARE.w6.610
1
0.6103/SHARE.w6.611
10.6103/SHARE.w6.700
10.6103/SHARE.w6.710
10.6103/SHARE.w6.800

7. val

7.0.0
7.1.0
7.1.1
8.0.0

3. april 2019
26. junij 2020
17. december 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w7.700
10.6103/SHARE.w7.710
10.6103/SHARE.w7.711
10.6103/SHARE.w7.800

8. val

1.0.0
8.0.0

23. junij 2021
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w8.100
10.6103/SHARE.w8.800

SHARE COVID-19, 8. val

0.0.1
1.0.0
8.0.0

17. december 2020
23. junij 2021
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w8cabeta.001
10.6103/SHARE.w8ca.100
10.6103/SHARE.w8ca.800

Dodatni COVID-19 podatki o času anketiranja, 8. val

0.0.1
1.0.0
8.0.0

17. december 2020
23. junij 2021
10. februar 2022

10.6103/SHARE.w8caintdbeta.001
10.6103/SHARE.w8caintd.100
10.6103/SHARE.w8caintd.800

SHARE COVID-19, 9. val 8.0.0 10. februar 2022 10.6103/SHARE.w9ca.800
Dodatni COVID-19 podatki o času anketiranja, 9. val 8.0.0 10. februar 2022 10.6103/SHARE.w9caintd.800
Job Episodes Panel

1.0.0.
2.0.0
5.0.0
6.0.0
7.0.0
7.1.0
8.0.0

28. marec 2013
13. august 2014
10. maj 2016
31. marec 2017
3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.jep.100
10.6103/SHARE.jep.200
10.6103/SHARE.jep.500
1
0.6103/SHARE.jep.600
10.6103/SHARE.jep.700
1
0.6103/SHARE.jep.710
10.6103/SHARE.jep.800

easySHARE

1.0.0.
2.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0
7.1.0

29. november 2013
15. junij 2015
27. julij 2016

31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
3. april 2019
26. junij 2020

10.6103/SHARE.easy.100
10.6103/SHARE.easy.200
10.6103/SHARE.easy.500
10.6103/SHARE.easy.600
10.6103/SHARE.easy.610
1
0.6103/SHARE.easy.611
10.6103/SHARE.easy.700
10.6103/SHARE.easy.710

SHARE-RV

2.0.0
3.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0

3. marec 2014
31. marec 2015
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
1
9. junij 2018
3. april 2019

10.6103/SHARE.SHARE-RV.200
10.6103/SHARE.SHARE-RV.300
10.6103/SHARE.SHARE-RV.500
10.6103/SHARE.SHARE-RV.600
10.6103/SHARE.SHARE-RV.610
1
0.6103/SHARE.SHARE-RV.611
10.6103/SHARE.SHARE-RV.700

Longitudinalne uteži

5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
7.0.0
7.1.0
8.0.0

10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.wXweights.500
10.6103/SHARE.wXweights.600

10.6103/SHARE.wXweights.610
10.6103/SHARE.wXweights.611
10.6103/SHARE.wXweights.700
10.6103/SHARE.wXweights.710
10.6103/SHARE.wXweights.800

Uvodni pregled čez vse valove

5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

7.0.0
7.1.0
8.0.0

 

10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
3. april 2019
26. junij 2020
10. februar 2022

10.6103/SHARE.wXcrv.500

10.6103/SHARE.wXcvr.600
10.6103/SHARE.wXcvr.610
10.6103/SHARE.wXcvr.611
10.6103/SHARE.wXcvr.700
10.6103/SHARE.wXcvr.710
10.6103/SHARE.wXcvr.800