Dokumentacija podatkovne zbirke

Na tej strani se nahaja pregled podatkovnih zbirk SHARE s pripadajočimi identifikatorji digitalnih objektov. Identifikator digitalnih objektov (angl. Digital Object Identifier (DOI®)) je sistem identifikacije digitalnih dokumentov, s katerim vsaka objava in vsaka podatkovna zbirka SHARE dobi svojo unikatno in trajno številko DOI.

 

Za podrobne informacije o posamezni podatkovni zbirki kliknite na DOI številko

Baza Številka objave Datum objave DOI
1. val 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w1.700
2. val 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w2.700
3. val (SHARELIFE) 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w3.700
4. val 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w4.700
5. val 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w5.700
6. val 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w6.700
7. val 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.w7.700
Uvodni pregled čez vse valove 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.wXcvr.700
Longitudinalne uteži 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.wXweights.700
Job Episodes Panel 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.jep.700
easySHARE 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.easy.700
SHARE-RV 7.0.0 3. april 2019 10.6103/SHARE.SHARE-RV.700
Duch Mixed Mode Experiment 1.0.0 12. september 2017 10.6103/SHARE.w6NLmmExp.100

 

V spodnji tabeli najdete informacije o predhodnih objavah podatkov

 Baza  Številka objave  Datum objave  DOI
1. val

2.6.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

29. november 2013
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

10.6103/SHARE.w1.260
10.6103/SHARE.w1.500
10.6103/SHARE.w1.600
10.6103/SHARE.w1.610
10.6103/SHARE.w1.611

2. val

2.6.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

29. november 2013
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

10.6103/SHARE.w2.260
10.6103/SHARE.w2.500
10.6103/SHARE.w2.600
10.6103/SHARE.w2.610
10.6103/SHARE.w2.611

3. val (SHARELIFE) 1.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
24. november 2010
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

10.6103/SHARE.w3.100
10.6103/SHARE.w3.500
10.6103/SHARE.w3.600
10.6103/SHARE.w3.610
10.6103/SHARE.w3.611

4. val

1.1.1
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

28. marec 2013
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
10.6103/SHARE.w4.111
10.6103/SHARE.w4.500
10.6103/SHARE.w4.600
10.6103/SHARE.w4.610
10.6103/SHARE.w4.611
5.val

1.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

31. marec 2015
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
10.6103/SHARE.w5.100
10.6103/SHARE.w5.500
10.6103/SHARE.w5.600
10.6103/SHARE.w5.610
10.6103/SHARE.w5.611
6. val

6.0.0
6.1.0
6.1.1

31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
10.6103/SHARE.w6.600
10.6103/SHARE.w6.610
1
0.6103/SHARE.w6.611
Job Episodes Panel

1.0.0.
2.0.0
5.0.0
6.0.0

28. marec 2013
13. august 2014
10. maj 2016
31. marec 2017

10.6103/SHARE.jep.100
10.6103/SHARE.jep.200
10.6103/SHARE.jep.500
1
0.6103/SHARE.jep.600

easySHARE

1.0.0.
2.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

29. november 2013
15. junij 2015
27. julij 2016

31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018

10.6103/SHARE.easy.100
10.6103/SHARE.easy.200
10.6103/SHARE.easy.500
10.6103/SHARE.easy.600
10.6103/SHARE.easy.610
1
0.6103/SHARE.easy.611

SHARE-RV

2.0.0
3.0.0
5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1

3. marec 2014
31. marec 2015
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
1
9. junij 2018

10.6103/SHARE.SHARE-RV.200
10.6103/SHARE.SHARE-RV.300
10.6103/SHARE.SHARE-RV.500
10.6103/SHARE.SHARE-RV.600
10.6103/SHARE.SHARE-RV.610
1
0.6103/SHARE.SHARE-RV.611

Longitudinalne uteži 5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
10.6103/SHARE.wXweights.500
10.6103/SHARE.wXweights.600

10.6103/SHARE.wXweights.610
10.6103/SHARE.wXweights.611

Uvodni pregled čez vse valove 5.0.0
6.0.0
6.1.0
6.1.1
10. maj 2016
31. marec 2017
29. marec 2018
19. junij 2018
10.6103/SHARE.wXcrv.500

10.6103/SHARE.wXcvr.600
10.6103/SHARE.wXcvr.610
10.6103/SHARE.wXcvr.611