Vzorec

Pregled razvoja vseh CAPI vzorcev raziskave SHARE (8. val do prekinitve terena v marcu zaradi epidemije COVID-19)

 

 

Več informacij o prvem sodelovanju anketirancev v raziskavi (baseline/refreshment interview) in o longitudinalnem razvoju raziskave, vključno s stopnjami odgovorov (response rates) in stopnjami zadržanja v vzorcu (retention rates) lahko najdete v tem delovnem zvezku.