Posebne podatkovne zbirke

Poleg redne panelne zbirke podatkov in retrospektive življenjske zgodovine posameznikov (SHARELIFE), SHARE ponuja tudi vrsto dodatnih zbirk podatkov:

 1. SHARE Corona Survey 1: podatki, zbrani s tem vprašalnikom, omogočajo poglobljeno analizo o tem, kako se starejši, kot rizična skupina prebivalstva, spopadajo z zdravstvenimi in socialno-ekonomskimi posledicami COVID-19. 
  >> več
 2. SHARE Corona Survey 2
  >> več
 3. Accelerometer Study: V 8. valu raziskave SHARE smo s pomočjo merilnika gibanja (pospeškomera) zbirali podatke o telesni aktivnosti respondentov.
  >> več
 4. easySHARE: poenostavljena podatkovna zbirka oz. vadnica prilagojena za izobraževalne namene na univerzah in za raziskovalce, ki še nimajo dovolj izkušenj s kvantitativnimi analizami kompleksnih anketnih podatkov.
  >> več
 5. Projekt "Record Linkage": projekt povezovanja anketnih podatkov raziskave SHARE z izbranimi administrativnimi bazami podatkov, ki poteka v posameznih državah. 
  >> več
 6. Interviewer survey: posebna zbirka podatkov, ki temelji na vprašalniku, namenjenemu anketarjem SHARE.
  >> več
 7. Job Episodes Panel: retrospektivni panel o delovni zgodovini posameznikov, ki temelji na podatkih 3. in 7. vala raziskave SHARE (SHARELIFE).
  >> več
 8. Biomarkerji: Objektivni kazalci zdravja, vključeni v raziskavi SHARE.
  >> več
 9. Dutch Mixed Mode Experiment data: Podatki 6. in 7. vala raziskave SHARE za Nizozemsko. Raziskava SHARE se je za razliko od osebnega anketiranja v ostalih državah na Nizozemskem izvajala v obliki spletne (CAWI) ali telefonske ankete (CATI) v 6. valu ter v obliki spletne ankete v 7. valu.
  >> več
 10. Social Policy and Law Shared Database: Zagotavlja dostop do zbirk podatkov za longitudinalno analizo mikropodatkov in podatkovni zemljevid zunanjih kvantitativnih in kvalitativnih virov podatkov
  >> več