Accelerometer Study

 

V 8. valu raziskave SHARE smo s pomočjo merilnika gibanja - pospeškomera (akcelerometra) zbirali podatke o telesni aktivnosti respondentov. Podvzorec panelnih respondentov smo prosili, da na zgornjem delu stegna nosijo merilnik (Axivity AX3) 8 dni zaporedoma (dan in noč). 

V raziskavo gibanja (accelerometer study) je bilo vključenih deset držav: Belgija, Češka, Danska, Francija, Italija, Nemčija, Poljska, Slovenija, Španija in Švedska.

Podroben opis raziskave je na voljo v metodološkem zvezku SHARE Wave 8 Methodology Volume.

Neobdelani podatki merilnika gibanja (pospeškomera) so obdelani z GGIR. Tako dobljene meritve najdete v modulih gv_accelerometer 8. vala. Na voljo so naslednje metrike: vektorska velikost (ENMO), gradient intenzivnosti in mere LXMX.

Več informacij najdete v priročniku Release Guide 8.0.0.