Koordinacija projekta

 

Nacionalni koordinator raziskave SHARE: Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)

 

 

e-pošta: share@ier.si

 

 

dr. Boris Majcen

Vodja projekta SHARE Slovenija
Inštitut za ekonomska raziskovanja 
e-pošta: boris.majcen@ier.si
telefon: +386 1 5303 856

 

 

Boris Majcen, doktor ekonomskih znanosti, je bil do vključno 9. vala vodja projekta SHARE v Sloveniji. Danes se v vlogi znanstvenega sodelavca na projektu SHARE osredotoča na uporabo (SHARE) podatkov za potrebe oblikovanja socialno-ekonomskih politik. Večji del svojega raziskovalnega dela posveča modeliranju učinkov strukturnih reform in ukrepov ekonomskih politik ter analizi ekonomskih posledic staranja prebivalstva, pa tudi dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Je član delovne skupine za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in ekonomskih reform (področje reforme pokojninskega sistema) ter član Sveta Vlade RS za konkurenčnost.

 

 

mag. Sonja Uršič

Operativni vodja projekta SHARE Slovenija
Inštitut za ekonomska raziskovanja
e-pošta: sonja.ursic@ier.si
telefon: +386 1 5303 840

 

Sonja Uršič, magistra ekonomskih znanosti, višja razvojna sodelavka, je zadolžena za pripravo raziskovalnih instrumentov, koordinacijo in podporo pri zbiranju podatkov na terenu ter sodeluje pri pripravi končne zbirke mikropodatkov, ki jo pripravlja mednarodni koordinator. Znanstveni skupnosti nudi informacije o raziskavi in zbirki mikropodatkov.

 

 

dr. Andrej Srakar

Strokovni sodelavec projekta SHARE Slovenija
Inštitut za ekonomska raziskovanja
e-pošta: andrej.srakar@ier.si
telefon: +386 1 5303 860

 

Andrej Srakar, doktor ekonomskih znanosti, znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, raziskuje predvsem na področju ekonometričnih študij staranja, v okviru projekta SHARE pa skrbi za podporo znanstveni skupnosti pri uporabi podatkov SHARE v Sloveniji in pripravo znanstvenih in strokovnih publikacij z uporabo SHARE podatkov.