Rezultati

Po uspešno izvedenem 4. valu raziskave SHARE (ki je bil prvi val raziskave v Sloveniji) smo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja vodilne slovenske znanstvenike s področja zdravstva, sociale in ekonomije povabili k pripravi vpogleda v življenje starejših v Sloveniji. Rezultat sodelovanja Univerze v Ljubljani, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Urada za makroekonomske analize in razvoj ter Inštituta za ekonomska raziskovanja je prva slovenska interdisciplinarna znanstvena publikacija o pogojih staranja v Sloveniji in izzivih prihodnjih družbenih reform z naslovom Značilnosti starejšega prebivalstva v Sloveniji - prvi rezultati.

Ob izidu podatkov 5. vala raziskave SHARE smo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja pripravili brošuro z naslovom Kako Slovenci živimo v drugi polovici življenja. V njej smo zbrali nekaj dejstev o ekonomskem položaju, zdravju in socialni vključenosti prebivalcev, starejših od 50 let. Brošura je namenjena širši javnosti in sodelujočim v raziskavi (anketirancem). Z njo želimo rezultate raziskave SHARE približati čim širšemu krogu Slovencev. 

Za več rezultatov obiščite spletno stran mednarodnega koordinatorja: https://share-eric.eu/impact/research-results

Ažuren seznam vseh člankov in publikacij na svetovni ravni, ki uporabljajo podatke SHARE, najdete na spletni strani mednarodnega koordinatorja.