Gateway to Global Aging Data

SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi ima v svetu še vrsto sorodnih raziskav, kot sta na primer ameriška raziskava o zdravju in upokojevanju (U.S. Health and Retirement Study – HRS) in angleška longitudinalna raziskava staranja (English Longitudinal Study of Ageing – ELSA). Pregled nad različnimi raziskavami o staranju v svetu, kot tudi izjemne možnosti primerjav med njimi, ponuja portal Gateway to Global Aging Data. 

Gateway to Global Aging Data je platforma anketnih podatkov o staranju, ki se zbirajo z različnimi raziskavami po vsem svetu. Dostopna je tukaj in nudi:

  • Pregled vseh raziskav v Mednarodni mreži raziskav o zdravja in upokojevanju

  • Anketne vprašalnike za vse valove (leta anketiranja) vseh raziskav

  • Iskanje anketnih vprašanj po vseh raziskavah po ključni besedi 

  • Dostop do anketnih podatkov

  • Informacije o harmoniziranih zbirkah podatkov

  • Interaktivne grafe, tabele in zemljevide za izbrane harmonizirane spremenljivke

  • Dostop do harmoniziranih podatkov

  • in še več ...