Gateway to Global Aging Data

SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi ima v svetu še vrsto sorodnih raziskav, kot sta na primer ameriška raziskava o zdravju in upokojevanju (U.S. Health and Retirement Study – HRS) in angleška longitudinalna raziskava staranja (English Longitudinal Study of Ageing – ELSA). Pregled nad različnimi raziskavami staranja v svetu, kot tudi izjemne možnosti primerjav med njimi, ponuja platforma Gateway to Global Aging Data.

Gateway to Global Aging Data je platforma anketnih podatkov o staranju, ki se zbirajo z različnimi raziskavami po vsem svetu. Nudi digitalno knjižnico, ki na pregleden način omogoča dostop do anketnih vprašanj različnih anket o staranju, pregleden potek vprašalnika v posameznih raziskavah, iskalnik za iskanje primerljivih vprašanj in spremenljivk, ki so v različnih anketah enako opredeljene in tako omogočajo primerjave med državami, in še veliko več.

Platforma Gateway to Global Aging Data je dostopna na tej povezavi in nudi:

  • Digitalno knjižnico z vsebino anketnih raziskav (besedilo anketnih vprašanj in možnih odgovorov, opombe anketarjem)

  • Nazoren diagram poteka vprašanj, ki omogoča enostaven pregled nad preskoki v vprašalnikih in pregled nad tem, kako in komu je bilo vprašanje zastavljeno

  • Primerljivost med anketami prek iskalnika, ki omogoča poiskati relevantne (skladne) anketne vsebine oz. kazalnike v različnih anketah

  • Interaktivne grafe in diagrame, ki uporabniku omogočajo izbor in prikaz osnovnih kazalnikov za izbrane spremenljivke, države in raziskave

  • Dokumentacijo o primerljivosti med anketnimi raziskavami

  • Harmonizirane podatkovne datoteke za analizo po državah

  • Iskalnik po publikacijah, ki temeljijo na anketnih podatkih o zdravju in upokojevanju

 

Platforma vam je kot uporabniku podatkov SHARE lahko v veliko pomoč, saj vam olajša razumevanje poteka vprašanj v vprašalniku in možnih odgovorov ter pregled nad preskoki v vprašalniku. Prav tako nudi pregled nad tem, kako in komu je bilo posamezno vprašanje zastavljeno. Podobna platforma, ki bo sicer po vsebini ožja in bo obsegala le raziskavo SHARE, se pripravlja tudi v okviru projekta SHARE.