Gateway to Global Aging Data

SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi ima v svetu še vrsto sorodnih raziskav, kot sta na primer ameriška raziskava o zdravju in upokojevanju (U.S. Health and Retirement Study – HRS) in angleška longitudinalna raziskava staranja (English Longitudinal Study of Ageing – ELSA). Pregled nad različnimi raziskavami staranja v svetu, kot tudi izjemne možnosti primerjav med njimi, ponuja platforma Gateway to Global Aging Data.

Gateway to Global Aging Data je platforma anketnih podatkov o staranju, ki se zbirajo z različnimi raziskavami po vsem svetu. Dostopna je tukaj in nudi:

  • Digitalno knjižnico anketnih vprašanj različnih raziskav o staranju v svetu (besedilo anketnih vprašanj in možnih odgovorov, opombe anketarjem)

  • Nazoren diagram poteka vprašanj, ki omogoča enostaven pregled nad preskoki v vprašalnikih in pregled nad tem, kako in komu je bilo vprašanje zastavljeno

  • Primerljivost med anketami prek iskalnika, ki omogoča poiskati relevantne (skladne) anketne vsebine oz. kazalnike v različnih anketah

  • Interaktivne grafe in diagrame, ki uporabniku omogočajo izbor in prikaz osnovnih statistik za izbrane spremenljivke, države in raziskave

  • Dokumentacijo o primerljivosti med anketnimi raziskavami

  • Harmonizirane podatkovne datoteke za analizo po državah

  • Iskalnik po publikacijah, ki temeljijo na podatkih različnih raziskav o zdravju in upokojevanju v svetu

  • in še več ...