easySHARE

 

DOI:10.6103/SHARE.easy.710

Navodila za dostop do podatkov najdete na tej povezavi.

 

Številka objave: 7.1.0

Datum objave26. junij 2020

 

easySHARE je poenostavljena zbirka podatkov SHARE, primerna za uvajanje študentov v delo s podatki SHARE ter za raziskovalce, ki še nimajo dovolj izkušenj s kvantitativnimi analizami kompleksnih anketnih podatkov. Običajne objave SHARE podatkovnih zbirk vključujejo več kot 100 datotek, easySHARE na drugi strani v eni sami datoteki vključuje podatke za vse respondente, ki so doslej sodelovali v raziskavi, kar pomeni, da so v njej podatki za vse doslej izvedene valove raziskave, pri čemer je podatkovna zbirka easySHARE zelo preprosta za uporabo. Na primer: podatki, ki se nanašajo na celotno gospodinjstvo in jih poroča le en član gospodinjstva (število članov gospodinjstva, tip naselja ipd.) so v zbirki easySHARE že pripisani vsem pripadajočim članom gospodinjstva; podatki, zbrani v prvem valu, so že preneseni na vse nadaljnje valove (zakonski stan, izobrazba anketiranih); manjkajoči odgovori so kodirani tako, da je jasen potek filtrov in gnezdenja vprašanj skozi celoten vprašalnik. Podatkovna zbirka easySHARE vključuje tudi dodatne spremenljivke, kot so indeksi zdravja, demografske in ekonomske spremenljivke. Kjer je možno, so bile mere prilagojene tako, da omogočajo primerjalno analizo z ameriško raziskavo HRS - Health and Retirement Study

 

Vsebina stisnjene mape easySHARE datotek za prenos:

easySHARE panelna zbirka podatkov je shranjena v "long format" obliki ter vključuje vse respondente iz vseh držav, ki sodelujejo v raziskavi SHARE. Zelo primerna je za učenje longitudinalnih in primerljalnih analiz po državah. Seveda je mogoče analizirati tudi le posamezni val raziskave SHARE. 

V stisnjeni mapi za prenos je poleg ostalih datotek na voljo tudi Stata program za generiranje podatkovne zbirke easySHARE iz ostalih SHARE zbirk podatkov, kar uporabnikom omogoča razumeti, kako so bile generirane posamezne spremenljivke, obenem pa jim to omogoča spreminjanje podatkovne zbirke z dodajanjem ali odvzemanjem spremenljivk. Nenazadnje, omenjena Stata "do" datoteka predstavlja primer, kako lahko sami pripravimo svojo bazo podatkov za analizo. 

V prenos je vključen vodič za uporabo easySHARE, v katerem najdete več informacij o obliki podatkov in vključenih spremenljivkah ter posebno poglavje z osnovnimi navodili za delo s podatki v najbolj priljubljenih programskih orodjih (Stata, SPSS in R).

 

Dostop do podatkovne zbirke easySHARE:

Že registrirani uporabniki SHARE si easySHARE podatkovno zbirko lahko prenesejo na enak način kot vse ostale SHARE baze podatkov, to je s spletne strani SHARE Research Data Center. Za več informacij o pravilih dostopa in uporabi podatkov SHARE si oglejte tukaj.

V kolikor nameravate easySHARE podatkovno zbirko uporabiti v učne namene, vam je na voljo poenostavljen obrazec za prijavo. S tem obrazcem lahko učitelj na preprost način v enem koraku registrira vse svoje študente oz. udeležence predavanj, ki bi želili uporabljati podatkovno zbirko easySHARE, in jim po uspešni registraciji razdeli podatkovno zbirko easySHARE. Obrazec za uporabo easySHARE v učne namene je na voljo na tej povezavi.  

 

Obrazec in navodila za uporabo easySHARE v učne namene si prenesite tukaj

 

Citiranje:

easySHARE je namenjen usposabljanju študentov in izobraževanju nasploh. Za znanstvene objave priporočamo uporabo znanstvene izdaje podatkovne zbirke SHARE. V kolikor bi na podlagi uporabe easySHARE želeli narediti znanstveno objavo, morate natančno preučiti spodnjo dokumentacijo in Stata programsko orodje, ki je bilo uporabljeno za generiranje zbirke easySHARE iz znanstvene izdaje podatkovne zbirke SHARE.

V kolikor je podatkovna zbirka easySHARE uporabljena za pripravo diplomske, magistrske ali doktorske naloge ali za drugo znanstveno objavo, je potrebno poleg obveznega citiranja "SHARE acknowledgement" citirati tudi naslednje:


“This paper uses data from the generated easySHARE data set (DOI: 10.6103/SHARE.easy.710), see Gruber et al. (2014) for methodological details. The easySHARE release 7.1.0 is based on SHARE Waves 1, 2, 3 (SHARELIFE), 4, 5, 6 and 7 (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.710, 10.6103/SHARE.w2.710, 10.6103/SHARE.w3.710, 10.6103/SHARE.w4.710, 10.6103/SHARE.w5.710, 10.6103/SHARE.w6.710, 10.6103/SHARE.w7.710)”

Podatkovno zbirko easySHARE v svojem seznamu literature in virov prosimo navajajte na naslednji način:

Börsch-Supan, A. & S. Gruber (2020): easySHARE. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Dataset. doi: 10.6103/SHARE.easy.710

 

Dodatne informacije:

SHARE Working Paper "Generating easySHARE Release 7.0.0: Guidelines, Structure, Content and Programming"

easySHARE Flyer (PDF)