SHARE Corona Survey 1

 

DOI10.6103/SHARE.w8ca.800

Številka objave: 8.0.0.

Datum objave: 10. februar 2022

 

Navodila za navajanje vira:

Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 8. COVID-19 Survey 1. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w8ca.800

Priročnik SHARE COVID-19 Survey Release Guide vsebuje kratek pregled podatkovne zbirke.

Registrirani uporabniki SHARE podatkov lahko do podatkov SHARE COVID-19 dostopajo prek raziskovalnega centra SHARE Research Data Center.

Več informacij o dodatni podatkovni zbirki za znanstveno raziskovanje, ki vsebuje tudi podatke o datumu izvedbe COVID-19 ankete, je na voljo tukaj.

 

Prehod na telefonsko anketiranje v času pandemije COVID-19

Izbruh pandemije COVID-19 je nastopil v času, ko smo pri raziskavi SHARE na terenu zbirali podatke 8. vala. Zato je bilo marca 2020 potrebno prekiniti terensko delo v vseh sodelujočih državah. Do prekinitve zbiranja podatkov je bilo v vseh sodelujočih državah skupaj opravljenih približno 70% vseh pričakovanih panelnih anket. Da bi lahko nadaljevali z zbiranjem podatkov, je bil izveden prehod na računalniško podprto telefonsko anketo (CATI - Computer Assisted Telephone Interview), razvit pa je bil tudi poseben, SHARE Corona vprašalnik. Nadaljevanje zbiranja podatkov 8. vala raziskave SHARE s posebnim SHARE Corona vprašalnikom po telefonu je potekalo v obdobju od junija do avgusta 2020 v 27 evropskih državah in Izraelu. 

Več o tem posebnem SHARE COVID-19 projektu si lahko preberete tukaj.

 

Vsebina SHARE Corona vprašalnika

SHARE Corona vprašalnik zajema vprašanja o okužbah z novim koronavirusom in spremembah v življenju posameznika zaradi ukrepov povezanih z obvladovanjem epidemije. Vprašalnik obsega ista področja kot redni SHARE vprašalnik, vendar je krajši in se osredotoča na življenjski položaj starejših (oseb starih 50 let in več) v času po izbruhu pandemije COVID-19.:

  • Zdravje in z zdravjem povezano vedenje: Splošno zdravje pred in po izbruhu epidemije COVID-19, izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb (npr. socialna distanca, uporaba maske idr.)

  • Duševno zdravje: Tesnoba, depresivnost, težave s spanjem, osamljenost pred in po izbruhu epidemije

  • Okužbe in zdravstveno varstvo: Prisotnost simptomov značilnih za COVID-19, testiranje na okužbo in hospitalizacije, opustitev ali odpoved zdravstvene obravnave, zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

  • Spremembe v delovnem in zaposlitvenem položaju: Brezposelnost, zaprtje podjetja, delo od doma, spremembe v številu delovnih ur in dohodku, finančna podpora

  • Socialno omrežje posameznika: Spremembe v osebnih stikih s člani družine in prijatelji, nudenje in prejemanje pomoči pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin ter pri osebni negi

Generični vprašalnik SHARE Corona questionnaire 1 v angleškem jeziku najdete tukaj.

SHARE Corona vprašalnik 1 v slovenskem jeziku najdete tukaj.

 

Podrobnejše informacije o metodoloških prilagoditvah in inovacijah novega vprašalnika najdete v:

Scherpenzeel, A., Axt, K., Bergmann, M., Douhou, S., Oepen, A., Sand, G., Schuller, K., Stuck, S., Wagner, M., & Börsch-Supan, A. (2020). Collecting survey data among the 50+ population during the COVID-19 outbreak: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Survey Research Methods, 14(2), 217-221.