SHARE Interviewer Survey (Anketa med anketarji)

V raziskavah, kjer pridobivanje podatkov temelji na anketiranju, imajo anketarji ključno vlogo v procesu zbiranja podatkov. Naloge anketarjev so raznolike: od vzpostavitve stika z anketirancem do pridobitve le-tega za sodelovanje, postavljanje anketnih vprašanj, izvajanje meritev, beleženje danih odgovorov in meritev ter ohranjanje zainteresiranosti anketiranca skozi celotni anetni vprašalnik. Razlike v vedenju in sposobnostih anketarjev lahko vplivajo na rezultat v vsaki od teh faz anketiranja.

Z namenom sistematičnega odkrivanja teh razlik je bil oblikovan poseben vprašalnik za anketarje, katerega cilj je izvedeti več o osebnosti anketarjev ter njihovem odnosu in pričakovanjih v zvezi s SHARE anketo. Predstavitev konceptualnega okvira ankete med anketarji (Interviewer Survey) najdete na tej povezavi.

K sodelovanju v anketi so povabljeni anketarji iz različnih držav, ki delajo pri raziskavi SHARE. Anketiranje anketarjev poteka po koncu izobraževanja za anketarje vendar preden anketarji pričnejo s SHARE anketo na terenu. Podatke, zbrane z anketo med anketarji, je mogoče povezati s podatki SHARE ankete. To povezovanje omogoča, da lahko analiziramo, kako različna pričakovanja in obnašanje anketarjev vplivajo na uspeh pri pridobitvi anketiranca za sodelovanje in odgovarjanje na anketna vprašanja.

Pilotna raziskava:

Anketa med anketarji je bila prvič izvedena v 4. valu raziskave SHARE na nemškem in francoskem podvzorcu v obliki vprašalnika na papirju.

Mednarodna anketa med anketarji:

Od 5. vala raziskave SHARE naprej se anketa med anketarji izvaja v obliki spletne ankete. V 5. valu je anketo izvedlo 6 držav (Avstrija, Belgija, Nemčija, Slovenija, Španija in Švedska). Pripravo spletne ankete v nacionalnih jezikih je financiral “Charles Cannell Fund in Survey Methodology”Zaradi velikega uspeha se je anketa ponovno izvedla v 6. valu raziskave SHARE, vključenih pa je bilo 12 držav (Avstrija, Belgija, Estonija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska). V 7. valu se je v izvajanje ankete vključilo že več kot 20 držav.

Podatki ankete med anketarji za 5. in 6. val so na voljo pri podatkovnem raziskovalnem centru SHARE (Wave 5 Release 6.1.1./ Interviewer Survey and Wave 6 Release 6.1.1./ Interviewer Survey) in si jih lahko prenesete tukajPodatki ankete med anketarji za 7. val so v pripravi in bodo objavljeni v kratkem.

Materiali:

The generic questionnaire Wave 4  
The generic questionnaire Wave 5
The generic questionnaire Wave 6  
The generic questionnaire Wave 7
The conceptual framework

Objave:

Korbmacher, Julie; Friedel, Sabine; Wagner, Melanie; Krieger, Ulrich (2015), Interviewing interviewers: The SHARE interviewer survey in Malter, F. and Börsch-Supan, A. (Eds.) (2015). SHARE Wave 5: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

Korbmacher, Julie (2014): Interviewer Effects on Respondents’ Willingness to Provide Blood Samples in SHARE, SHARE Working Paper Series

Blom, Annelies; Korbmacher, Julie (2013): Measuring Interviewer Characteristics Pertinent to Social Surveys: A Conceptual Framework, Survey Methods: Insights from the Field 

Blom, Annelies; Korbmacher, Julie (2011): Measuring Interviewer Effects in SHARE Germany, MEA Discussion Paper 03, SHARE Working Paper Series

Friedel, S. (2019): What They Expect Is What You Get: The Role of Interviewer Expectations in Nonresponse to Income and Asset Questions. Journal of Survey Statistics and Methodology. DOI: 10.1093/jssam/smz022.