Panel zaposlitvene zgodovine

Panel zaposlitvene zgodovine (Job Episodes Panel), na kratko JEP, je generirana baza podatkov, ki temelji na informacijah tretjega vala raziskave SHARE, to je SHARELIFE. Na voljo je v obliki retrospektivnega panela. JEP za vsakega respondenta vsebuje pregled njegove delovne zgodovine, torej njegovega statusa na trgu dela skozi celotno življenjsko zgodovino. Takšen retrospektiven panel omogoča preučevanje potencialnih učinkov razmer iz zgodnjega otroštva na pogoje v poznejšem življenju. Nadalje, JEP omogoča preučevanje procesov življenjskega cikla in akumulacijskega učinka pomembnih dogodkov v življenju, ki so zabeleženi v SHARELIFE anketi. Poleg tega lahko podatkovno bazo JEP dopolnjujejo informacije o institucijah, javnih politikah in makroekonomskih razmerah, s katerimi se posamezniki soočajo v svojem življenju.

Podroben opis metodologije in predpostavk, na katerih temelji baza podatkov JEP, je na voljo v SHARE working paper 11: “Working life histories from SHARELIFE: a retrospective panel”, avtorjev Agar Brugiavini, Danilo Cavapozzi, Giacomo Pasini in Elisabetta Trevisan. Pri objavi, ki temelji na podatkih SHARE JEP, uporabite tudi ustrezno sklicevanje na vire. Zadnja izdaja SHARE JEP temelji na Release 6.0.0.

Dodatne informacije:

  1. Documentation of the Job Episodes Panel (Release 6.0.0)
  2. SHARE Working Paper 11 - Working life histories from SHARELIFE: a retrospective panel
  3. SHARE Working Paper 18 -  Migration, family history and pension: the second release of the SHARE Job Episodes Panel