Projekt »Record Linkage«

Povezovanje anketnih podatkov z administrativnimi bazami podatkov (“record linkage”) je pomembna novost na področju družboslovnih raziskav. SHARE si prizadeva za takšno povezovanje na ravni posameznih držav, vključenih v raziskavo SHARE, saj s tem širi obstoječe raziskovalne možnosti anketnih podatkov SHARE. 

Nemčija je bila prva med državami, vključenimi v raziskavo SHARE, ki je izpeljala takšno povezovanje. Projekt je poimenovan SHARE-RV. Pilotni projekt povezovanja je potekal v 3. valu raziskave SHARE, nato pa se je projekt nadaljeval v 4., 5., 6. in 7. valu (glej SHARE-RV).

Po uspešno izpeljanem nemškem projektu se projekti povezovanja SHARE podatkov z administrativnimi bazami podatkov nadaljujejo v drugih državah SHARE.

REGLINK-SHAREDK  je drugi tak uspešen projekt, ki je bil izpeljan na Danskem. Povezovanje podatkov je bilo uspešno vzpostavljeno v februarju 2017 (glej REGLINK-SHAREDK).

Tretji projekt povezovanja SHARE podatkov z administrativnimi bazami podatkov je zaživel na Nizozemskem. Dutch record linkage povezuje anketne podatke raziskave SHARE z administrativnimi podatki nizozemskega nacionalnega statističnega urada (Statistics Netherlands - CBS). V projekt so zajeti podatki od 1. do 6. vala raziskave SHARE. Podatki so za raziskovalne namene na voljo od leta 2019 (see Linkage SHARE NL).