Projekt »Record Linkage«

Povezovanje anketnih podatkov z administrativnimi bazami podatkov (“record linkage”) je pomembna novost na področju družboslovnih raziskav. SHARE si prizadeva za takšno povezovanje na ravni posameznih držav, vključenih v raziskavo SHARE, saj s tem širi obstoječe raziskovalne možnosti anketnih podatkov SHARE. 

Nemčija je bila prva med državami, vključenimi v raziskavo SHARE, ki je izpeljala takšno povezovanje. Projekt je poimenovan SHARE-RV. Pilotni projekt povezovanja je potekal v 3. valu raziskave SHARE, nato pa se je projekt nadaljeval v 4., 5. in 6. valu (glej SHARE-RV).

Po uspešno izpeljanem nemškem projektu se projekti povezovanja SHARE podatkov z administrativnimi bazami podatkov nadaljujejo v drugih državah SHARE.

REGLINK-SHAREDK  je drugi tak uspešen projekt, ki je bil izpeljan na Danskem. Povezovanje podatkov je bilo uspešno vzpostavljeno v februarju 2017 (glej REGLINK-SHAREDK).