SHARE_RV

Projekt SHARE-RV: povezovanje anketnih podatkov nemškega podvzorca raziskave SHARE s podatki nemške pokojninske baze. 

 

Kratica SHARE-RV pomeni neposredno povezovanje anketnih podatkov Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) in administrativnih baz podatkov Nemškega pokojninskega sklada (German Pension Fund - DRV). 

Projekt SHARE-RV se je kot pilotna študija začel izvajati leta 2009 in je od takrat redni del raziskave SHARE, čeprav le na nemškem podvzorcu raziskave. Na podlagi soglasja anketiranca nemški pokojninski sklad raziskovalcu nudi dostop do administrativnih podatkov o pokojninah, ki se lahko povežejo s podatkovnimi bazami raziskave SHARE. To pomeni, da imajo raziskovalci na voljo uradne podatke o zaposlitveni zgodovini anketirancev in njihovem socio-ekonomskem položaju po upokojitvi. Povezovanje teh podatkov s podatki o zdravju, družinskih in socialnih omrežjih ter retrospektivnim pogledom na življenje anketiranca pa omogoča izjemno širok nabor raziskovalnih možnosti. 

Velika prednost raziskave SHARE-RV je ravno v tem, da lahko administrativne podatke povezujemo z različnimi kontekstualnimi vidiki posameznikovega življenja. Še več, ker znotraj gospodinjstva anketiramo oba partnerja, lahko oba prosimo za dovoljenje za dostop do administrativnih podatkov in ju analiziramo simultano. 

Za dostop do administrativnih podatkov se morate registrirati pri raziskovalnem centru nemškega pokojninskega sklada Research Data Center of the German Pension Insurance. Po uspešni registraciji boste prejeli podatkovno zbirko, ki jo je mogoče enostavno povezati z anketnimi podatki SHARE. V primeru težav pri dostopu do podatkov se po pomoč obrnite na go. Imke Herold na elektronski naslov herold@mea.mpisoc.mpg.de.
 

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani mednarodnega koordinatorja na tej povezavi.