SHARE_RV

Projekt SHARE-RV: povezovanje anketnih podatkov nemškega podvzorca raziskave SHARE s podatki nemške pokojninske baze. 

 

Kratica SHARE-RV pomeni neposredno povezovanje anketnih podatkov Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) in administrativnih baz podatkov Nemškega pokojninskega sklada (German Pension Fund - DRV). 

Projekt SHARE-RV se je kot pilotna študija začel izvajati leta 2009 in je od takrat redni del raziskave SHARE, čeprav le na nemškem podvzorcu raziskave. Na podlagi izrecnega dovoljenja anketiranca, nemški pokojninski sklad raziskovalcu nudi dostop do administrativnih podatkov o pokojninah, ki se lahko povežejo s podatkovnimi bazami raziskave SHARE. To pomeni, da imajo raziskovalci na voljo uradne podatke o zaposlitveni zgodovini anketirancev in njihovem socio-ekonomskem položaju po upokojitvi. Povezovanje teh podatkov s podatki o zdravju, družinskih in socialnih omrežjih ter retrospektivnim pogledom na življenje anketiranca pa na koncu pomeni izjemno širok nabor raziskovalnih možnosti. 

Velika prednost raziskave SHARE-RV je ravno v tem, da lahko administrativne podatke povezujemo z različnimi kontekstualnimi vidiki posameznikovega življenja. Še več, ker znotraj gospodinjstva anketiramo oba partnerja, lahko oba prosimo za dovoljenje za dostop do administrativnih podatkov in ju analiziramo simultano. 

 

Za dostop do administrativnih podatkov se morate registrirati na Raziskovalnem centru nemškega pokojninskega sklada - German Pension Insurance.

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani mednarodnega koordinatorja na tej povezavi.