REGLINK-SHAREDK

 

REGLINK-SHAREDK: povezovanje anketnih podatkov danskega podvzorca raziskave SHARE s podatki danskega nacionalnega registra

REGLINK-SHAREDK omogoča neposredno povezavo anketnih podatkov raziskave SHARE z registrskimi podatki danskega statističnega urada Statistics Denmark in Danish Health Data Authority.

REGLINK-SHAREDK je drugi uspešen projekt povezovanja anketnih podatkov raziskave SHARE z administrativnimi podatki. Projekt je bil izpeljan v februarju 2017 kot projekt izgrajevanja nacionalne raziskovalne infrastrukture.

Trenutno je zagotovljena povezava anketnih podatkov danskega podvzorca raziskave SHARE (od 1. do 5. vala) z zdravstvenim registrom, registrom trga dela in demografskim registrom.

Dostop do podatkov imajo raziskovalci, ki so zaposleni v raziskovalni instituciji s sedežem na Danskem. Uporaba podatkov je zagotovljena izključno v raziskovalne namene. Omogočen je oddaljen dostop prek varnega strežnika danskega statističnega urada.

Več informacij o dostopu do podatkov najdete na tej povezavi