Pregled vseh valov raziskave

 

Zbiranje podatkov v posameznih valovih raziskave SHARE in državah od 1. do 6. vala

 

Pregled CAPI modulov vprašalnika SHARE (1., 2., 4., 5. in 6. val)

 Moduli vprašalnika  Primeri
Uvodni pregled gospodinjstva
(Coverscreeen)
Leto in mesec rojstva, spol, sestava gospodinjstva, partnerstvo, datum anketiranja
Demografija
(Demographics)
Izobrazba, zakonski stan, država rojstva in državljanstvo, starši ter bratje in sestre
Zdravje
(Physical Health)
Samoocena zdravstvenega stanja, bolezni, teža in višina, (I)ADL omejitve [(instrumentalne) v dnevnih aktivnostih]
Zdravju tvegano vedenje
(Behavioural Risks)
Kajenje in alkohol, prehrana, fizična aktivnost
Kognitivne funkcije
(Cognitive Function)
Samoocena bralnih & pisalnih veščin, orientacija, učenje besednih seznamov, spontani in kasnejši priklic, govorne veščine, numerične sposobnosti 
Duševno zdravje
(Mental Health)
Ocenjevalna lestvica depresije (Euro-D & CES-D), upanje
Zdravstveno varstvo
(Health Care)
Obiski zdravnika, nočitve v bolnišnici, operacije, pretekla nega, plačila za zdravstvene storitve 
Zaposlitev in upokojevanje
(Employment and Pensions)
Zaposlitveni status, individualni dohodki (socialni prejemki, pokojnine), zaposlitev, zadovoljstvo na delovnem mestu
Otroci
(Children)
Število in demografske značilnosti otrok 
Socialna opora
(Social Support)
Dana in prejeta pomoč ali oskrba 
Finančni transferji
(Financial Transfers)
Prejeta/dana materialna darila oz. denar
Bivalni pogoji
(Housing)
Lastniki (vrednosti hipotek in posojil), najemniki (najemnine), tip in značilnosti zgradbe, v kateri živijo 
Dohodki gospodinjstva
(Household Income)
Viri dohodka vseh članov gospodinjstva
Potrošnja
(Consumption)
Izdatki za hrano, dobrine in storitve, shajanje skozi mesec 
Premoženje
(Assets)
Bančni in pokojninski računi, delnice, obveznice in skladi, prihranki 
Aktivnosti
(Activities)
Prostovoljstvo, društva, verske organizacije, motivacija, kakovost življenja (CASP-12)
Pričakovanja
(Expectations)
Pričakovana dediščina, pričakovana življenjska doba, upanje za prihodnost
Anketarjeve beležke
(Interviewer Observations)
Pripravljenost za odgovarjanje, razumevanje vprašanj, tip zgradbe, v kateri poteka anketiranje, soseska 
Novi moduli po 1. valu raziskave
Od 2. vala dalje: Zaključna anketa
(End-of-life)
Vzroki in okoliščine smrti
V 4. valu: Socialna omrežja
(Social networks)
Egocentrična socialna omrežja, pogostost stikov, čustvena bližina, geografska bližina, zadovoljstvo z omrežjem 
V 5. valu: Računalnik & internet
(Computer & Internet)
Uporaba računalnika in interneta, samoocena veščin
V 5. valu: Otroštvo
(Childhood)
Zdravje ter materialne in socialne okoliščine v času otroštva

 

Pregled posebnih modulov vprašalnika SHARE

 Posebni moduli vprašalnika  Opis 
Zaključna anketa (modul xt)
(End-of-Life Interview)
 Anketa z nadomestno osebo, bodisi osebno ali po telefonu (2., 3., 4., 5. in 6. val)
Uvodni pregled čez vse valove
(All Waves Coverscreen)
Generirani panelni uvodni pregled za spremljanje sestave gospodinjstva in sodelovanja v raziskavi (1., 2., 3., 4., 5. in 6. val)
Longitudinalne uteži
(Longitudinal Weights)
Generirana podskupina panelnih uteži (1., 2., 3., 4., 5. in 6. val)
Tehnične spremenljivke
(Technical Variables)
Spremenljivke, ki se uporabljajo za usmerjanje vprašalnika (1., 2., 4., 5. in 6. val)
Vprašalniki na papirju
(Drop-Off questionnaires)
Vprašalniki za samoizpolnjevanje na papirju, ki so lahko dodani po koncu glavnega CAPI vprašalnika (1., 2., 4., 5. in 6. val)
Vinjete
(Vignettes)
Vprašalniki za samoizpolnjevanje na papirju, ki so lahko dodani po koncu glavnega CAPI vprašalnika (1. in 2. val)

 

Pregled objektivnih fizičnih meritev v raziskavi SHARE 

   

1. val
2004/
2005)

2. val (2006/
2007)
3. val (2008/
2009)
4. val (2010/
2011)
5. val 
(2013)
6. val 
(2015)
Fizične meritve
Testi fizičnih sposobnosti Moč stiska roke
(Grip strength)
da da da da da da
Moč pljučne kapacitete (moč izdiha)
(Lung strength (peak flow))
- da - da - da
Hitrost hoje
(Walking Speed)
da da - - - -
Vstajanje s stola
(Chair Stand)
- da - - da -
Telesne mere Teža (lastno poročanje)
(Weight (self reported))
da da - da da da
Višina (lastno poročanje)
(Height (self reported))
da da - da da da
Biomarkerji
  Analize posušenih kapljic krvi
(Dried Blood spots analyses)
          da*
* ne v vseh državah SHARE

 

Pregled modulov generiranih spremenljivk v raziskavi SHARE 

 Moduli generiranih spremenljivk 1. val (2004/
2005)
2. val (2006/
2007)
3. val (2008/
2009)
4. val (2010/
2011)
5. val 
(2013)
6. val 
(2015)
Uvodni pregled čez vse valove
(Allwaves Coverscreen)
Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
Menjalni tečaji
(Exchange Rates)
Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
Povezovanje baz podatkov (samo Nemčija)
Linkage (only Germany)
Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
Izobrazba - ISCED
(Education - ISCED)
da da - da da da
Zdravje
(Health)
da da - da da da
Stanovanje & regija
(Housing & Region)
da da - da da da
Uteži
(Weights)
da da da da da da
Imputacije
(Imputations)
da da - da da da
Omrežja
(Networks)
- - - da - da
Poklic - ISCO/NACE
(Occupation - ISCO/NACE)
da - - - - -
Podpora & sestava gospodinjstva
(Support & HH composition)
da - - - - -
Živ ali pokojni
(Alive or deceased)
da da - - - -

 

Pregled posebnih podatkovnih zbirk SHARE

 Posebne podatkovne zbirke  Opis
SHARE vadnica
(easySHARE)
Generirana panetna baza podatkov za začetnike (1., 2., 4., 5. in 6. val)
Povezovanje baz podatkov
(Record Linkage)
Povezovanje podatkov raziskave SHARE z administrativnimi bazami podatkov (3., 4., 5. in 6. val)
Anketa med anketarji
(Interviewer Survey)
Dodatne informacije o anketarjih (5. val)
Panel zaposlitvene zgodovine
(Job Episode Panel)
Generirani panel zaposlitvene zgodovine anketirancev za potrebe vseživljenjske analize (3. val)
Biomarker Zbiranje posešenih kapljic krvi v 12 SHARE državah (6. val)