1. val (2004/05)

 

DOI: 10.6103/SHARE.w1.710

Navodila za dostop do podatkov najdete na tej povezavi

 

Številka objave: 7.1.0

Datum objave: 26. junij 2020

 

Navodila za navajanje vira:

Pri uporabi te baze podatkov v svojih objavah vas prosimo, da uporabite naslednje citiranje:

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 1. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w1.710

Poleg tega navedite tudi spodnje publikacije in upoštevajte pravila citiranja

Opis:

V prvem valu raziskave SHARE, ki je potekal leta 2004, je sodelovalo 11 držav, ki so skupaj predstavljale različne evropske regije, od Skandinavije (Danska in Švedska), Srednje Evrope (Avstrija, Francija, Nemčija, Švica, Belgija in Nizozemska) do Mediterana (Španija, Italija in Grčija). Proti koncu leta 2004 se je raziskavi SHARE pridružil še Izrael kot prva država z Bližnjega vzhoda, ki je pričela s sistematičnim proučevanjem starajočega se prebivalstva.

Vprašalnik sestavlja 20 modulov vprašanj o zdravju, socioalno-ekonomskem položaju in socialnih omrežjih. Vsi podatki so zbrani s terenskim, osebnim anketiranjem in sicer s pomočjo osebnih računalnikov (CAPI - computer-aided personal interviews), anketiranci pa so sami dodatno izpolnjevali še vprašalnik na papirju (PAPI - paper and pencil questionnaire).

 

Dodatne informacije:

SHARE Release Guide 1.0.0 of Wave 8 (PDF)

Vprašalniki 1. vala raziskave

Pogosta vprašanja in odgovori

 

 

Arhiv:

SHARE Release Guide 7.1.0

SHARE Release Guide 7.0.0
SHARE Release Guide 6.1.1

SHARE Release Guide 6.0.0

SHARE Release Guide 2.6.0, Wave 1 and Wave 2

Imputations of Missing Data in Waves 1 and 2 of SHARE