2. val (2006/07)

 

DOI10.6103/SHARE.w2.710

Navodila za dostop do podatkov najdete na tej povezavi

 

Številka objave: 7.1.0

Datum objave: 26. junij 2020

 

Navodila za navajanje vira:

Pri uporabi te baze podatkov vas prosimo, da uporabite naslednje citiranje:

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 2. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w2.710

Poleg tega navedite tudi spodnje publikacije in upoštevajte pravila citiranja

Opis:

Z drugim valom raziskave leta 2006, je SHARE postal longitudinalna raziskava, kar je odprlo nove raziskovalne možnosti, saj je bilo mogoče analizirati iste posameznike skozi čas. Kljub temu, da je bila prioriteta ponovno anketirati vse udeležence 1. vala raziskave, je bil v vseh državah (razen Avstriji in flamskem delu Belgije) vključen tudi osveženi vzorec z novimi anketiranci. Za osveženi vzorec so bili uporabljeni enaki metodološki postopki vzorčenja, kot v 1. valu raziskave, le kohorti rojeni v letih 1955 in 1956 sta bili večji, da bi zagotovili reprezentativnost populacije starejših od 50 let.

SHARE vprašalnik za drugi val raziskave je zajemal 22 modulov vprašanj. Za anketirance, ki so v času med obema valoma raziskave umrli, je bila dodan »Zaključni intervju« (End-of-life interview). Vsi podatki so zbrani s terenskim osebnim anketiranjem (face-to-face) in sicer s pomočjo osebnih računalnikov (CAPI - computer-aided personal interviews), anketiranci pa so sami dodatno izpolnjevali še vprašalnik na papirju (PAPI - paper and pencil questionnaire).

Raziskavi so se pridružile nove članice Evropske skupnosti, Češka in Poljska, a tudi Irska, ki je sicer drugi val raziskave izvedla med letoma 2006 in 2007. Izrael je drugi val raziskave izvedel med letoma 2009 in 2010.

 

Dodatne informacije:

SHARE Release Guide 1.0.0 of Wave 8 (PDF)

Vprašalniki 2. vala raziskave

 

Arhiv:

SHARE Release Guide 7.1.1 (PDF)

SHARE Release Guide 7.0.0 (PDF)

SHARE Release Guide 6.1.1 (PDF)

SHARE Release Guide 6.0.0 (PDF)

SHARE Release Guide 2.6.0, Wave 1 and Wave 2

Imputations of Missing Data in Waves 1 and 2 of SHARE