7. val (2017/18)

 

DOI: 10.6103/SHARE.w7.711

Navodila za dostop do podatkov najdete na tej povezavi

 

Številka objave: 7.1.1

Datum objave: 17. december 2020

 

Navodila za navajanje vira:

Pri uporabi te baze podatkov vas prosimo, da uporabite naslednje citiranje:

Börsch-Supan, A. (2020). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 7. Release version: 7.1.1. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w7.711

Poleg tega navedite tudi spodnje publikacije in upoštevajte pravila citiranja:    

 

Opis:

V letu 2017 je potekalo glavno zbiranje podatkov 7. vala v 28 državah. V 7. valu se je raziskavi SHARE na novo pridružilo 8 držav: Finska, Litva, Latvija, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Malta in Ciper. S tem smo zagotovili vključitev vseh držav članic EU v raziskavo. Vprašalnik 7. vala vsebuje SHARELIFE modul za vse anketirance, ki niso sodelovali v 3. valu raziskave (prvi SHARELIFE val) – torej tudi za vse anketirance v Sloveniji, in standardni modul za vse anketirance, ki so že odgovorili na intervju SHARELIFE. SHARELIFE se osredotoča na življenjsko zgodovino posameznikov in vključuje vsa pomembna področja življenja anketirancev, od partnerjev in otrok, bivalnih pogojev skozi življenje, do preteklih zaposlitev ter zdravja in skrbi za zdravje skozi življenje. Respondenti, ki so odgovarjali na SHARELIFE anketo, so obenem dobili tudi zgoščen nabor vprašanj iz rednega panelnega vprašalnika, da se je zagotovila panelna dimenzija pri ključnih vprašanjih.

 

Shematski prikaz strukture intervjujev 7. vala (za vse države SHARE)

 

Dodatne informacije:

SHARE Release Guide 1.0.0 of Wave 8 (PDF)

Vprašalniki 7. vala raziskave

Moduleflow Wave 7 (PDF)

Who gets which question in SHARE Wave 7 (excel)

SHARE Compliance Profiles - Wave 7

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Arhiv:

SHARE Release Guide 7.1.1 (PDF)

SHARE Release Guide 7.0.0 (PDF)

 

Potek vprašalnika 7. vala

AC – Aktivnosti (Activity): Download

PH – Zdravje (Physical Health): Download

RH – Zgodovina zdravstvene oskrbe (Retrospective Health Care): Download

RA – Nastanitvena zgodovina (Retrospective Accommodation): Download

BR – Zdravju tvegano vedenje (Behavioral Risks): Download

RC – Zgodovina otrok (Retrospective Children): Download

RE – Zaposlitvena zgodovina (Retrospective Employment): Download

CF – Kognitivne funkcije (Cognitive Functions): Download

CH – Otroci (Children): Download

EP – Zaposlitev in upokojevanje (Employment and Pensions): Download

FT – Finančni transferji (Financial Transfer): Download

HC – Zdravstveno varstvo (Health Care): Download

HH – Dohodki gospodinjstva (Household Income): Download

HO – Bivalni pogoji (Housing): Download

MH – Duševno zdravje (Mental Health): Download

SP – Socialna opora (Social Support): Download