7. val raziskave (2017)

V letu 2017 je potekalo glavno zbiranje podatkov 7. vala v 28 državah. V 7. valu se je raziskavi SHARE na novo pridružilo 8 držav: Finska, Litva, Latvija, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Malta in Ciper. S tem smo zagotovili vključitev vseh držav članic EU v raziskavo. Vprašalnik 7. vala vsebuje SHARELIFE modul za vse anketirance, ki niso sodelovali v 3. valu raziskave (prvi SHARELIFE val) – torej tudi za vse anketirance v Sloveniji, in standardni modul za vse anketirance, ki so že odgovorili na intervju SHARELIFE. SHARELIFE se osredotoča na življenjsko zgodovino posameznikov in vključuje vsa pomembna področja življenja anketirancev, od partnerjev in otrok, bivalnih pogojev skozi življenje, do preteklih zaposlitev ter zdravja in skrbi za zdravje skozi življenje.

Podatki bodo znanstveni skupnosti predvidoma na voljo spomladi 2019.