8. val (2019/20)

 

DOI:10.6103/SHARE.w8.100

Navodila za dostop do podatkov najdete na tej povezavi

 

Številka objave: 1.0.0

Datum objave: 23. junij 2021

 

Navodila za navajanje vira:

Pri uporabi te baze podatkov vas prosimo, da uporabite naslednje citiranje:

Börsch-Supan, A. (2021). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 8. Release version: 1.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w8.100

 

Poleg tega navedite tudi spodnjo publikacijo in upoštevajte pravila citiranja:    

Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B., Stuck, S. and Zuber, S. (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology DOI: 10.1093/ije/dyt088.

 

Opis:

Terensko delo 8. vala SHARE se je začelo oktobra 2019, vendar ga je bilo treba pomladi 2020 prekiniti v vseh sodelujočih državah zaradi izbruha pandemije COVID-19. Kot odziv na to je SHARE razvil poseben telefonski vprašalnik, ki zajema iste teme kot običajni vprašalnik SHARE, vendar je precej krajši in se osredotoča na življenjski položaj ljudi, starih 50 let ali več, v času pandemije. Dodatne informacije o raziskavi SHARE Corona Survey so na voljo tukaj.
 
Objava 1.0.0 rednih CAPI podatkov 8. vala že tretjič po 4. in 6. valu zajema elemente socialnega omrežja respondentov. Poleg tega sta bila v 8. valu dodana nova modula o obžalovanju varčevanja (modul SR) in o porabi časi (modul TE). Prvič SHARE vsebuje tudi podatke pridobljene z merilnikom gibanja (accelerometer data), ki merijo telesno aktivnost anketirancev na podvzorcu držav.
 
 
Dodatne informacije: