3. val (SHARELIFE)

 

DOI10.6103/SHARE.w3.710

Navodila za dostop do podatkov najdete na tej povezavi

 

Številka objave: 7.1.0

Datum objave: 26. junij 2020

 

Navodila za navajanje vira:

Pri uporabi te baze podatkov vas prosimo, da uporabite naslednje citiranje:

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 3 – SHARELIFE. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w3.710

Poleg tega navedite tudi spodnje publikacije in upoštevajte pravila citiranja

Opis:

SHARELIFE, 3. val raziskave SHARE, je bil namenjen retrospektivi življenja anketirancev, preteklih dogodkov v njihovem celotnem življenju. V tem valu raziskave je sodelovalo skoraj 30.000 moških in žensk iz 13 evropskih držav, ki so predstavljali evropsko populacijo starejših od 50 let v Skandinaviji (Danska in Švedska), Centralni  Evropi (Avstrija, Francija, Nemčija, Švica, Belgija in Nizozemska) in Mediteranu (Španija, Italija in Grčija), a tudi dveh tranzicijskih državah (Češka in Poljska).

SHARELIFE povezuje mikropodatke o posameznikih skozi njihovo celotno življenjsko zgodovino z institucionalnimi makropodatki države blaginje. S tem omogoča oceno učinkov delovanja socialnih politik na življenja posameznikov. Institucionalne spremembe, ki vplivajo na odločitve posameznikov, so za oceno učinkov socialnih politik po evropskih državah najbolj zanimive.

 

Vprašalnik SHARELIFE vsebuje vse pomembne vidike življenja posameznikov, od partnerjev in otrok, do bivanjskih razmer, zgodovine delovne aktivnosti, zdravstvenega stanja in zdravstvene oskrbe. S tem pa je SHARELIFE pravzaprav idealna interdisciplinarna zbirka podatkov za raziskave na področju sociologije, ekonomije, gerontologije in demografije. 

 

Zbiranje podatkov za raziskavo SHARELIFE se je začelo v jeseni 2008 in je potekalo do poletja 2009. Zbrani podatki omogočajo povezavo s podatki ostalih valovih raziskave SHARE.

 

Retrospektivne informacije, zbrane s SHARELIFE (3. val)

 

Sklop vprašalnika  Primeri

Začetek ankete

(Start of the Interview)

Leto in mesec rojstva, spol

Zgodovina otrok

(Children History)

Nosečnosti, rojstva, demografske karakteristike otrok, porodniška

 

Zgodovina partnerstev

(Partner History)

Bivanjske ureditve, poroke, ločitve

Nastanitvena zgodovina

(Accommodation History)

Stalno prebivališče (država, regija), selitve, vrste bivališč, lastništvo 

Razmere v otroštvu ob starosti 10 let

Childhood Circumstances (Age 10)

Značilnosti stalnega prebivališča, število knjig, uspeh v šoli

Delovna zgodovina

(Work History)

Zaposlitveni status, značilnosti delovnega mesta, dohodki

Kakovost delovnega mesta

(Work Quality)

Trud, zahtevnost, nadzor, značilnosti zaposlitve 

Invalidnost

(Disability Benefits)

Invalidnina, zmanjšanje obsega dela, invalidska pokojnina

Finančna zgodovina

(Financial History)

Investicije v delnice, sklade, sklenitve zavarovanj, pokojninsko varčevanje

Zdravstvena zgodovina

(Health History)

Nočitve v bolnišnicah, bolezni in obolenja, samoocena trenutnega zdravstvenega stanja 

Zgodovina zdravstvene oskrbe

(Health Care History)

Cepljenja, obiski zdravnika, preventivni pregledi, zdravstveno vedenje

Življenje na splošno

(General Life)

Obdobja sreče, stres, finančne težave, lakota, vojno preganjanje in nasilje

Anketarjeve beležke

(Interviewer Observations)

Pripravljenost na odgovorjanje, razumevanje vprašanj, vrsta bivališča, soseska

  

 

Dodatne informacije:

SHARE Release Guide 1.0.0 of Wave 8 (PDF)

Vprašalniki 3. vala raziskave

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Arhiv: