Pravila citiranja

 

Navedba virov SHARE

V skladu s splošnimi pogoji uporabe podatkov SHARE, je treba v vse publikacije, ki uporabljajo podatke SHARE, vključiti navedbo virov z naslednjimi informacijami: 

V tem dokumentu so uporabljeni podatki 1., 2., 3. (SHARELIFE), 4., 5. in 6. vala raziskave SHARE (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.60010.6103/SHARE.w2.60010.6103/SHARE.w3.60010.6103/SHARE.w4.600
10.6103/SHARE.w5.60010.6103/SHARE.w6.600), glej Börsch-Supan in drugi (2013) za podrobnosti v zvezi z metodologijo. (1)

Zbirko podatkov SHARE večinoma financira Evropska komisija prek FP5 (QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-CT-2005-028857, SHARELIFE: CIT4-CT-2006-028812) in FP7 (SHARE-PREP: N°211909, SHARE-LEAP: N°227822, SHARE M4: N°261982). Iskreno se zahvaljujemo za dodatno financiranje, prejeto od nemškega Ministrstva za izobraževanje in raziskave, Združenja za napredek v znanosti Maxa Plancka, Nacionalnega inštituta ZDA za staranje (U01_AG09740-13S2, P01_AG005842, P01_AG08291, P30_AG12815, R21_AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG_BSR06-11, OGHA_04-064, HHSN271201300071C) in iz različnih virov nacionalnega financiranja (glej www.share-project.org).

Za navedbo virov SHARE v angleškem jeziku glejte spletno stran mednarodnega koordinatorja

 

easySHARE je predviden za usposabljanje študentov in za namene poučevanja. Za znanstvene publikacije se priporoča uporabo glavne podatkovne zbirke SHARE ali natančna preučitev dokumentacije easySHARE in programa Stata, ki je bil uporabljen za pripravo podatkovne zbirke easySHARE iz glavne podatkovne zbirke SHARE. Če se podatki easySHARE uporabljajo za disertacije ali druge znanstvene objave, je treba vključiti naslednjo dodatno navedbo virov:

V tem dokumentu so uporabljeni podatki iz generirane podatkovne zbirke easySHARE (DOI: 10.6103/SHARE.easy.500), glej Gruber in drugi (2014) za podrobnosti v zvezi z metodologijo. Izdaja easySHARE 5.0.0 temelji na 1., 2., 3. (SHARELIFE), 4. in 5. valu SHARE (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.50010.6103/SHARE.w2.50010.6103/SHARE.w3.50010.6103/SHARE.w4.500
10.6103/SHARE.w5.500). (1)

 

Naslednjo dodatno navedbo virov je potrebno vključiti, če so v objavi uporabljeni podatki podatkovne zbirke SHARE Job Episodes Panel data:

V tem dokumentu so uporabljeni podatki iz generirane podatkovne zbirke Job Episodes Panel (DOI: 10.6103/SHARE.jep.600), glej Brugiavini in drugi (2013) in Antonova in drugi (2014) za podrobnosti v zvezi z metodologijo. Izdaja Job Episodes  Panel  6.0.0  temelji na 1., 2., in 3. (SHARELIFE) valu SHARE (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.60010.6103/SHARE.w2.60010.6103/SHARE.w3.600).(1)

(1) Ta informacija bo običajno podana že v samem besedilu znanstvene objave. V tem primeru je ni potrebno ponovno navajati pri sami navedbi virov SHARE.

 

Navedba podatkovnih zbirk in literature

V skladu s pogoji uporabe podatkov SHARE, morajo uporabniki poleg zgornje navedbe virov podatkov in glavnih virov financiranja zbirke podatkov SHARE navesti tudi uporabljene podatkovne zbirke ter v bibliografijo vključiti osnovno literaturo o raziskavi in metodologiji SHARE glede na to, katero(e) podatkovno(e) zbirko(e) so uporabili.

Kot prvo je treba obvezno navesti ustrezno podatkovno zbirko, uporabljeno v publikaciji. Splošni standardi sklicevanja na podatkovne zbirke še niso bili uvedeni, vendar se priporoča sklicevanje na podlagi sheme metapodatkov da|ra (2), ki je prav tako skladna s priporočenim standardom po DataCite (3):

 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 1. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w1.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 2. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w2.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 3 – SHARELIFE. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w3.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 5. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w5.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.600
 • Börsch-Supan, A., C. Hunkler, S. Gruber, A. Orban, S. Stuck, M. Brandt (2016). easySHARE. Release version: 5.0.0. SHARE-ERIC. Data set DOI: 10.6103/SHARE.easy.500
 • Antonova, L., L. Aranda, A. Brugiavini, D. Cavapozzi, G. Pasini, E. Trevisan (2017). SHARE Job Episodes Panel. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.jep.600
 • Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik (2017). SHARE-RV. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.SHARE-RV.600

 

Kot drugo morajo uporabniki pri uporabi podatkov SHARE obvezno navesti tudi naslednjo publikacijo

 • Börsch-Supan, A., M. Brandt, C. Hunkler, T. Kneip, J. Korbmacher, F. Malter, B. Schaan, S. Stuck, S. Zuber (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology. DOI: 10.1093/ije/dyt088

 

Pri uporabi podatkov easySHARE ali Job Episodes Panel morajo uporabniki navesti še naslednje publikacije:

 • easySHARE: Gruber, S., C. Hunkler and S. Stuck (2014). Generating easySHARE: guidelines, structure, content and programming. SHARE Working Paper Series: 17-2014. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
 • Job Episodes Panel: Antonova, L., L. Aranda, G. Pasini and E. Trevisan (2014). Migration, family history and pension: the second release of the SHARE Job Episodes Panel. SHARE Working Paper Series: 18-2014. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
 • Brugiavini, A., D. Cavapozzi, G. Pasini and E. Trevisan (2013). Working life histories from SHARELIFE: a retrospective panel. SHARE Working Paper Series: 11-2013. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

 

Poleg tega SHARE za vsak val posebej zagotavlja metodološko dokumentacijo podatkov, na katero se je treba sklicevati zaradi opisa podatkov v vsaki publikaciji, ki uporablja podatke iz takega vala: 

 • Wave 1: Börsch-Supan, A. and H. Jürges (Eds.) (2005). The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Methodology. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Wave 2: Börsch-Supan, A., A. Brugiavini, H. Jürges, A. Kapteyn, J. Mackenbach, J. Siegrist, G. Weber (Eds.) (2008). First results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2004-2007). Starting the longitudinal dimension. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Wave 3: Schröder, M. (Ed.) (2011). Retrospective data collection in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHARELIFE methodology. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Wave 4: Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2013). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
 • Wave 5: Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2015). SHARE Wave 5: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

 

SHARE tudi pospremi vsak na novo izdani val podatkov z zvezkom o prvih predhodnih rezultatih ("First Results Book"). Njihova navedba se priporoča pri navajanju pomembnih ugotovitev, pridobljenih na podlagi podatkov SHARE:  

 • Börsch-Supan, A., A. Brugiavini, H. Jürges, J. Mackenbach, J. Siegrist, G. Weber (Eds.) (2005). Health, ageing and retirement in Europe – First results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Börsch-Supan, A., M. Brandt, K. Hank, M. Schröder (Eds.) (2011). The individual and the welfare state. Life histories in Europe. Heidelberg: Springer.
 • Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin, G. Weber (Eds.) (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.
 • Börsch-Supan, A., T. Kneip, H. Litwin, M. Myck, G. Weber (Eds.) (2015). Ageing in Europe – Supporting Policies for an Inclusive Society. Berlin: De Gruyter.

 

(2) Hausstein, B., Schleinstein, N., Koch, U. , Meichsner, J., Becker, K. & Stahn, L.-L. (2014). da|ra Metadata Schema. Version: 3.0. GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences. DOI: 10.4232/10.mdsdoc.3.0 
(3) DataCite Metadata Working Group (2013). DataCite Metadata Schema for the Publication and Citation of Research Data. Version 3.1. DataCite. Text.  DOI:10.5438/00010

 

Upoštevajte naslednje

Uporabniki podatkov SHARE morajo osrednji (mednarodni) koordinacijski ekipi SHARE sporočiti refrence vseh publikacij (vključno z delovnimi dokumenti, disertacijami itd.), ki temeljijo na podatkih SHARE. 

 

O svoji objavi obvestite mednarodno koordinacijsko ekipo SHARE (v angleščini):

info@share-project.org