Registracija uporabnika

 

SHARE-ERIC si prizadeva, da so podatki SHARE čim hitreje na voljo celotni znanstveni skupnosti. Podatki so na voljo brezplačno, potrebna je le predhodna registracija vsakega uporabnika. Vsa potrebna navodila, kako zaprositi za dostop do podatkov in se registrirati, so predstavljena v nadaljevanju.

 

Za kakšen namen se lahko uporabljajo podatki SHARE?

Podatki SHARE se lahko uporabljajo izključno v znanstvene namene, pri čemer je treba zadostiti pravilom evropske in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov ter splošnim pogojem uporabe podatkov SHARE

Vsaka uporaba podatkov v druge, na primer, komercialne namene je prepovedana.

V skladu s pravnimi zahtevami in etičnimi zavezami glede zbiranja podatkov SHARE se morajo prosilci za dostop do podatkov obvezati, da bodo podatke SHARE uporabljali izključno v znanstvene namene. V ta namen morajo v prošnji za dostop do podatkov navesti zahtevane informacije o svoji zaposlitvi oziroma delovnem mestu.

 

Kako zaprositi za dostop do podatkov SHARE?

Če želite uporabljati podatke SHARE, so za registracijo in pridobitev dostopa do podatkov potrebni le trije preprosti koraki. Dostop do podatkov SHARE se dodeljuje izključno na individualni ravni. 

 

1. korak: Natančno preberite splošne pogoje uporabe podatkov SHARE. Strinjanje s splošnimi pogoji uporabe podatkov SHARE je predpogoj za dostop do podatkov in za njihovo uporabo. Šele ko boste potrdili, da se strinjate s pogoji uporabe, lahko nadaljujete na naslednji korak.

 

2. korak: Prenesite si izjavo uporabnika podatkov SHARE, jo izpolnite in podpišite. Pri izpolnjevanju izjave upoštevajte naslednja navodila:

  • Vsak prosilec za dostop mora izpolniti 1. STRAN izjave uporabnika.
  • Na 1. STRANI mora prosilec navesti ustrezne informacije, iz katerih je razvidno, da pripada znanstvenoraziskovalni instituciji. Če je resničnost teh podatkov nedvoumna (kar je najlaže razvidno iz veljavnega e-naslova, ki ga ima pri tej ustanovi), mu bo pravica do uporabe podatkov dodeljena in bo veljala, vse dokler se podatki o znanstvenoraziskovalni ustanovi, ki jih je navedel v izjavi, ne bodo spremenili. 
  • 2. STRAN izjave mora prosilec izpolniti le, če ni zaposlen oziroma ne dela v znanstvenoraziskovalni ustanovi, kot je univerza ali raziskovalna institucija/oddelek. V tem primeru se dostop do podatkov dodeli samo v upravičenih primerih in le za točno določen znanstveni projekt, pri čemer je treba v izjavi projekt opisati in jasno pokazati njegovo znanstveno naravo.

Izjavo uporabnika podatkov SHARE si lahko prenesete tukaj    

  • Če nameravate podatkovno zbirko easySHARE uporabljati v učne namene, vam je na voljo poenostavljen postopek prijave. Ta učiteljem omogoča, da na preprost način, v enem koraku izvedejo uporabniško registracijo za vse svoje »študente« oziroma udeležence učnega programa ter jim razdelijo podatkovno zbirko easySHARE. Preprosto le izpolnite in podpišite izjavo učitelja easySHARE.

Izjavo učitelja easySHARE z navodili si lahko prenesete tukaj

    

3. korak: Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite po e-pošti ali navadni pošti podatkovnemu raziskovalnemu centru SHARE:

Naslov:

CentERdata
c/o Josette Janssen
Tilburg University
P.O. Box 90153 
5000 LE Tilburg
The Netherlands

E-naslov: jjanssen@uvt.nl 

 

Po prejetju izpolnjene in podpisane izjave vam bo dodeljen dostop do podatkov. Prosimo, da zagotovite resničnost in ažurnost navedenih informacij.

 

Kako dostopati do podatkov, ko je postopek registracije zaključen?

Po e-pošti boste prejeli uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov (po navadi v roku nekaj delovnih dni). Do podatkov boste lahko dostopali prek spletne strani podatkovnega raziskovalnega centra SHARE. Dostop do podatkov SHARE se odobri le na individualni ravni. 
 

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

 

Pozor: v elektronskem sporočilu boste prejeli povezavo do spletne strani, kjer lahko spremenite uporabniško ime in geslo. Povezava bo aktivna le 72 ur.  Če pozabite geslo in ga želite ponovno nastaviti ali spremeniti zaradi varnostnih razlogov, prosimo, obiščite spletno stran podatkovnega raziskovalnega centra SHARE, kjer boste našli navodila za ponastavitev gesla.

 

Kako so uporabniki podatkov SHARE obveščeni o posodobitvah in novih objavah podatkov?

Registrirani uporabniki podatkov SHARE so po e-pošti redno obveščeni o posodobitvah in novih izdajah podatkovne zbirke. Vse informacije o uporabi podatkov SHARE najdejo uporabniki na nacionalni ali mednarodni spletni strani projekta SHARE ali pa nas kontaktirajte prek share@ier.si (slovenski koordinator) ali info@share-project.org (mednarodni koordinator).