Linkage SHARE NL

Povezovanje podatkov raziskave SHARE z administrativnimi mikropodatki statističnega urada na Nizozemskem

V statistične in raziskovalne namene je anketne podatke raziskave SHARE na Nizozemskem možno povezati z (administrativnimi) mikropodatki nizozemskega statističnega urada (CBS). S povezovanjem je možno raziskovalni projekt, ki sicer uporablja pretežno podatke statističnega urada, nadgraditi s SHARE podatki, ali pa obogatiti podatkovno zbirko SHARE z dodatnimi spremenljivkami iz izbranih mikropodatkov statističnega urada. 

Podatkovne zbirke SHARE od 1. do 6. vala za Nizozemsko (SHARE NL) so na voljo v takšni obliki, da jih je na ravni posameznika možno povezati z drugimi osebnimi podatki iz kataloga mikropodatkov nizozemskega statističnega urada (CBS). Ta katalog med drugim vsebuje register prebivalstva in zajema podatke različnih področij, kot so zdravje, delo, socialna varnost, dohodek in premoženje. Podatki so na voljo za respondente, ki so v 5. valu podali soglasje k povezovanju podatkov. 

Analiza podatkov se izvaja v varnem delovnem okolju pri CBS Microdata Services in zahteva več formalnosti. Poleg tega CBS svoje usluge zaračunava. Raziskovalci z inštitutov, ki jih je pooblastila CBS, lahko do tega okolja dostopajo s katerega koli varnega delovnega mesta prek varne internetne povezave (oddaljeni dostop) in lahko izvozijo samo statistične rezultate. Podrobne informacije najdete na www.cbs.nl/microdata.

Raziskovalci, ki jih zanima uporaba podatke zbirke SHARE NL v tem okolju, lahko več podatkov o tem dobijo na www.cbs.nl/microdata in / ali stopijo v stik s CBS Microdata Services po elektronski pošti microdata@cbs.nlTam bodo dobili ustrezne informacije o pogojih, možnostih in omejitvah uporabe mikropodatkov, o katalogu mikropodatkov ter postopkih in stroških, povezanih z vodenjem raziskovalnega projekta mikropodatkov.

 
Za dostop do povezanih podatkov SHARE pri Statistics Netherlands morajo raziskovalci zaprositi po naslednjem dvostopenjskem postopku:
  1. Podati soglasje k pogojem uporabe podatkov SHARE in podpisati izjavo o uporabi podatkov SHARE (če tega še niso storili).
  2. Stopiti v stik z vodjem projekta SHARE na Nizozemskem, dr. Adriaanom Kalwijem, po elektronski pošti A.S.Kalwij@uu.nl in zaprositi za dostop do povezanih podatkov.
 
Ko je raziskovalcem po opravljenih zgornjih korakih 1. in 2. omogočen dostop do povezanih mikropodatkov SHARE, naj svoje dovoljenje za dostop predložijo CBS Microdata Services.