Dokumentacija razlik med posameznimi valovi

Za zagotavljanje ujemanja oz. povezovanja med valovi v splošnem velja, da so v vsakem valu vprašanja in možni odgovori poimenovani enako, če se vsebina ne spreminja. 

Včasih se vprašalnik vseeno mora spremeniti, na primer prilagoditi družbenim spremembam (npr. nova komunikacijska orodja) ali zaradi popravkov pomanjkljivosti iz preteklih valovov (dvoumna vprašanja ali odgovori). Zato je na voljo pregled generičnih verzij vprašalnikov (t.j. v angleškem jeziku) od 1. do 7. vala, kjer lahko sledite spremembam vprašalnika med valovi.  

Pregled vključuje: 

a) primerjave besedil vseh vprašanj, možnih odgovorov in navodil anketarjem med valovi v glavnem generičnem vprašalniku vseh rednih SHARE valov,

b) primerjave besedil vseh vprašanj, možnih odgovorov in navodil anketarjem med valovi v glavnem generičnem vprašalniku SHARELIFE ankete 3. in 7. vala.

 

Pojasnila:

W#_Question_Text  Besedilo vprašanja
W#_Response_Options  Možni odgovori
W#_Interviewer_Instruction  Navodila anketarjem
   .  Vprašanja v tem valu ni bilo
[none]  Vprašanje je bilo postavljeno, vendar ni bilo danega navodila anketarjem, ponujenih možnih odgovorov ali, v nekaterih primerih, besedila vprašanja (npr. opazovanja anketarja) 

 

Seznam razlik med posameznimi valovi raziskave SHARE se ves čas posodablja, zato vas prosimo za razumevanje.

Za vse pripombe ali povratne informacije nam lahko pišete na info@share-project.org.