Dokumentacija razlik med posameznimi valovi

Za zagotavljanje ujemanja oz. povezovanja med valovi v splošnem velja, da so v vsakem valu vprašanja in možni odgovori poimenovani enako, če se vsebina ne spreminja. 

Včasih se vprašalnik vseeno mora spremeniti, na primer prilagoditi družbenim spremembam (npr. nova komunikacijska orodja) ali zaradi popravkov pomanjkljivosti iz preteklih valovov (dvoumna vprašanja ali odgovori). Zato je na voljo pregled generičnih verzij vprašalnikov (t.j. v angleškem jeziku) od 1. do 7. vala, kjer lahko sledite spremembam vprašalnika med valovi.  

Seznam razlik med posameznimi valovi raziskave SHARE se ves čas posodablja. Ažurno dokumentacijo razlik med valovi najdete na spletni strani mednarodnega koordinatorja: 

Cross Wave Comparison