Dokumentacija razlik med posameznimi valovi

Za zagotavljanje ujemanja oz. povezovanja med valovi v splošnem velja, da so v vsakem valu vprašanja in možni odgovori poimenovana enako, če se vsebina ne spreminja. 

Včasih se vprašalnik vseeno mora spremeniti, na primer prilagoditi družbenim spremembam (npr. nova komunikacijska orodja) ali zaradi popravkov pomanjkljivosti iz preteklih valovov (dvoumna vprašanja ali odgovori). Zato je na voljo pregled generičnih verzij vprašalnikov (t.j. v angleškem jeziku) za 1., 2., 4., 5. in 6. val, kjer lahko sledite spremembam vprašalnika med valovi. “3. val” v primerjavo ni vključen, saj je šlo za povsem drugačen vprašalnik - SHARELIFE.

Pregled vključuje: 
a) primerjave tekstov vseh vprašanj, možnih odgovorov in navodil za anketarje 
b) primerjave vprašalnikov za samoizpolnjevanje (drop-off questionnaires). Dokumentirali smo tudi premike vprašanj iz drop-off vprašalnikov v glavni vprašalnik (CAPI questionnaire).

 

Prenesite si datoteko za primerjavo razlik med valovi: Cross wave comparison

Pojasnila:

W#_Question_Text  Besedilo vprašanja v 1., 2., 4., 5. in 6. valu
W#_Response_Options  Možni odgovori v 1., 2., 4., 5. in 6. valu
W#_Interviewer_Instruction  Navodila za anketarje v 1., 2., 4., 5. in 6. valu
   .  Vprašanja v tem valu ni bilo
[none] Vprašanje je bilo postavljeno, vendar niso bili dani niti navodila za anketarje, niti možni odgovori ali, v nekaterih primerih, besedilo vprašanja (npr. opazovanja anketarja) 

 

Seznam razlik med posameznimi valovi raziskave SHARE se ves čas posodablja, zato vas prosimo za razumevanje.

Za vse pripombe ali povratne informacije nam lahko pišete na info@share-project.org.