Vprašalnik 1.vala

SHARE vprašalnik je v 1. Valu sestavljalo 20 sklopov vprašanj. Vsi podatki so bili zbrani s terenskim osebnim anketiranjem (face-to-face) in sicer s pomočjo osebnih računalnikov (CAPI - computer-aided personal interviews), anketiranci pa so sami dodatno izpolnjevali še vprašalnik na papirju (PAPI - paper and pencil questionnaire). Vsem anketirancem ni bilo treba odgovarjati na vse sklope vprašanj, saj na tiste, ki se nanašajo na celo gospodinjstvo in ne na posamezne člane, odgovarja le en član gospodinjstva, zato mu pravimo družinski respondent.

Za pregled sklopov vprašalnika in različnih tipov respondentov kliknite tu

SHARE se je razvijal postopoma. Nacionalne različice vprašalnika so bile prevedene iz generičnega vprašalnika v angleškem jeziku  Za podrobnejši pregled razvoja vprašalnika, kliknite tu.

V spodnji tabeli si lahko prenesete generično različico vprašalnika v angleškem jeziku ali nacionalne različice vprašalnika. 

Razlike med vprašalniki posameznih držav oz. odkloni od generične različice vprašalnika, so opisani tu.

 

Uvodni pregled gospodinjstva

(Coverscren)

Vprašalnik

(main questionnaire)

Pokazne kartice z odgovori

(Showcards)

Vprašalnik za samo-izpolnjevanje

(Drop-off questionnaire)

Posebnosti držav v vprašalniku za samo-izpolnjevanje

(Drop-off deviation)

Eksperiment-dodatni vprašalnik  tipa A

(Vignettes type A)

Eksperiment-dodatni vprašalnik  tipa A

(Vignettes type B)

Generični vprašalnik v angleškem jeziku X X X X   X X
Avstrija X X X X      
Belgija (Flamski del) X X X X   X X
Belgija (Frankofonski del) X X X X   X X
Danska X X X X      
Francija X X X X   X X
Nemčija X X X X   X X
Grčija X X X X   X X
Izrael (Arabski jezik) X X   X X    
Izrael (Hebrejski jezik) X X   X X    
Izrael (Ruski jezik) X X   X X    
Italija X X X X   X X
Nizozemska X X X X   X X
Španija X X X X   X X
Švedska X X X X   X X
Švica (Francoski jezik) X X X X      
Švica (Nemški jezik) X X X X      
Švica (Italijanski jezik) X X X X