Vprašalnik 3.vala

SHARELIFE temelji na metodi »Koledarja življenjske zgodovine (life history calendar - LHC). Respondentovo življenje je grafično prikazano v tabeli, ki se skozi anketo samodejno izpolnjuje. Osnovni cilj te metode (LHC) je pomagati anketirancu tako, da so najprej zastavljena tista vprašanja, ki se jih najlažje točno spomni, to so imena, datumi rojstev otrok (in druge informacije o otrocih), nato pa sledijo vprašanja iz partnerjeve preteklosti.

Takoj, ko se neki življenjski dogodek pojavi v tabeli, ga anketar vidi in se nanj lahko opre pri naslednjih vprašanjih, na primer če respondent ni prepričan, kdaj se je neka zaposlitev zgodila, ga anketar lahko vpraša: “je to bilo prej ali po rojstvu drugega otroka?”

Pristop je enak za vse sklope in respondentu omogoča, da lahko odgovarja na kateri koli sklop želi, torej ne nujno po predvidenem vrstnem redu sklopov. Če se lažje spomnijo določenega dela življenja, lahko začnejo s sklopom, ki se dotika tega dela življenja.

V dodatno pomoč je seznam pomembnih dogodkov za vsako leto. Če respondent ni prepričan o datumu določenega dogodka v svojem življenju, mu anketar lahko pomaga z omembo teh dogodkov. Na primer, če se respondent ne spomni leta selitve svojega otroka, a ve, da je bilo to eno leto po osamosvojitvi Slovenije, anketar lahko sam določi leto selitve.

V spodnji tabeli si lahko prenesete generično različico vprašalnika v angleškem jeziku ali nacionalne različice vprašalnika.

Razlike med vprašalniki posameznih držav oz. odkloni od generične različice vprašalnika, so opisani tu.


  

  Vprašalnik 

(main questionnaire)

Pokazne kartice z odgovori

(showcards)

 Zaključno anketiranje

(end-of life interview)

Generični vprašalnik v angl.
SHARELIFE

X

X

X

Avstrija

X

 

X

Belgija (Flamski del)

X

 

X

Belgija (Frankofonski del)

X

 

X

Češka

X

 

X

Danska

X

 

X

Francija

X

 

X

Nemčija

X

 

X

Grčija

X

 

X

Irska

X

 

X

Italija

X

 

X

Nizozemska

X

 

X

Poljska

X

 

X

Španija

X

 

X

Švedska

X

 

X

Švica (Francoski jezik)

X

 

X

Švica (Nemški jezik)

X

 

X