Dogodki

Delavnica SHARE 2017: Uporaba SHARE podatkov

19. oktobra 2017 bo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica na temo uporabe SHARE...

preberite več...

Slovenski znanstveniki bodo v Milanu predstavili izsledke svojih raziskav s področja dolgotrajne oskrbe

Na milanski politehniki (Politecnico di Milano, Via Bonardi 3, Milano) bo med 26. in 28....

preberite več...

Delavnica uporabe podatkovne zbirke SHARE na Inštitutu za socialno varstvo

13. januarja 2017 je na Inštitutu za socialno varstvo v Ljubljani potekala delavnica uporabe SHARE...

preberite več...

Novice

SHARE Newsletter 2018/2

Izšla je druga letošnja številka SHARE Newsletterja, v katerem si lahko med drugim preberete o...

preberite več...

Transforming Care Conference 2019: poziv za članke

V okviru konference Transforming Care junija 2019 v Københavnu bo potekala tudi tematska sekcija, posebej...

preberite več...

Izšla je 9. številka e-glasila SHARE Findings Newsletter

V septembru je izšla deveta številka e-glasila SHARE Findings Newsletter. V njej najdete najnovejše povzetke...

preberite več...

Družina


Medgeneracijske družinske vezi ostajajo enako močne kot nekoč, saj družina še vedno igra pomembno vlogo v življenjih starejših v Evropi. Danes starejši celo bolj pogosto kot nekoč, živijo skupaj s svojimi otroki. Podatki raziskave SHARE pa kažejo na razlike v bivanjskih razmerah, družinskimi strukturami, bližino in pogostostjo stikov družinskih članov starejših v južni in severni Evropi. Na Danskem na primer le 13 % anketirancev živi s svojimi otroki, v Španiji je takšnih kar 52 %, več kot 80 % pa jih živi v neposredni bližini svojih otrok. Podobno nasprotje se kaže v pogostosti stikov: na Danskem 42 % anketirancev svoje otroke vidi vsak dan, v mediteranskih državah se ta delež dviga do 86 %. Ne glede na to je potencial za medgeneracijsko solidarnost znotraj družine povsod po Evropi visok. Starejši veliko časa na primer namenijo skrbi za vnuke: približno tretjina starejših od 65 let pravi, da dnevno pomagajo pri skrbi za vnuke in jih v povprečju pazijo 4.6 ure dnevno.

Na severu več podpore v družini nudijo starši, na jugu Evrope pa otroci staršem. Podatki raziskave SHARE kažejo, da so medgeneracijske finančne transakcije pomemben vir premoženja gospodinjstev. Tu se znova pokaže razlika med južno in severno Evropo. Na severu Evrope mlajši prejemajo materialno podporo od svojih staršev, medtem ko na jugu Evrope mlajši materialno podpirajo svoje starše. Podatki prav tako kažejo, da je porazdelitev dediščine zelo neenakomerna. Z vidika podedovanih zneskov je le 5 % gospodinjstev podedovalo kar dve tretjini vse dediščine, zajete v raziskavo.