Sekcija SHARE v okviru konference CFE-CMStatistics 2023, Berlin

Datum: 05.01.2024

V okviru mednarodne konference CFE-CMStatistics v Berlinu (16.–18. december 2023) je potekala sekcija SHARE pod naslovom »Household finance using SHARE data«.

V okviru skupne 17. mednarodne konference CFE 2023 in 16. mednarodne konference CMStatistics 2023, ki je potekala v Berlinu od 16. do 18. decembra 2023 v organizaciji CFEnetwork, CMStatistics in HTW Berlin, University of Applied Sciences, je bila organizirana sekcija pod naslovom »Household finance using SHARE data«. Sekcijo sta zasnovala prof. Giacomo Pasini z Ca' Foscari University of Venice in član slovenske ekipe raziskave SHARE, Andrej Srakar. Slednji je sekcijo tudi vodil in bil član znanstvenega programskega odbora tokratne CFE 2023 konference. V okviru sekcije so bili predstavljeni štirje prispevki z uporabo SHARE podatkov:

Does long-term care reduce health care utilization? A novel nonparametric dynamic panel mediation estimation approach (Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja)

The long-term effects of experienced macroeconomic shocks on wealth (Viola Angelini, University of Groningen; Irene Ferrari, Ca' Foscari University of Venice)

Long-term effects of early adverse labor market conditions: A causal machine learning approach (Petru Crudu, Ca' Foscari University of Venice)

Lifetime income inequality: quantile treatment effect of retirement on the distribution of lifetime income (Małgorzata Karolina Kozłowska, University of Warsaw).