Dogodki

Delavnica SHARE 2017: Uporaba SHARE podatkov

19. oktobra 2017 bo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica na temo uporabe SHARE...

preberite več...

Slovenski znanstveniki bodo v Milanu predstavili izsledke svojih raziskav s področja dolgotrajne oskrbe

Na milanski politehniki (Politecnico di Milano, Via Bonardi 3, Milano) bo med 26. in 28....

preberite več...

Delavnica uporabe podatkovne zbirke SHARE na Inštitutu za socialno varstvo

13. januarja 2017 je na Inštitutu za socialno varstvo v Ljubljani potekala delavnica uporabe SHARE...

preberite več...

Novice

Poziv za članke: Joint SHARE User Conference & Budapest Pension Seminar

6. mednarodna konferenca uporabnikov SHARE podatkov bo potekala v Budimpešti na Madžarskem, 19-20 septembra 2019....

preberite več...

Predstavitev podatkovne baze raziskave SHARE

V decembru 2018 smo na več slovenskih fakultetah predstavili raziskavo SHARE ter njeno mednarodno priznano,...

preberite več...

SHARE Newsletter 2018/2

Izšla je druga letošnja številka SHARE Newsletterja, v katerem si lahko med drugim preberete o...

preberite več...

O raziskavi

Delež starejših ljudi v celotni populaciji je v Evropi višji kot kjer koli drugje na svetu in fenomen staranja prebivalstva se bo nadaljeval tudi v naslednjih desetletjih. Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi (SHARE) se je začela leta 2004 in je prva raziskava, ki proučuje, kako starejši od 50 let živijo v različnih evropskih državah, od Skandinavije do Mediterana, in v Izraelu.

Raziskava SHARE je nastala s pozivom Evropske komisije k »sodelovanju evropskih držav pri vzpostavitvi evropske longitudinalne raziskave o staranju«. SHARE je postal glavni steber evropskega raziskovalnega prostora, izbran v 2006 kot eden od projektov, ki se izvajajo v okviru Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). Marca 2011 je SHARE začel delovati v novem formalnem okviru, in sicer je postal prvi Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (SHARE-ERIC). Slovenija je pristopila k raziskavi SHARE leta 2011, ko je bil sprejet »Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020«, ki je slovenskim raziskovalcem omogočil vključitev v velike evropske raziskovalne infrastrukture, ki so del ESFRI foruma. 

Cilj projekta je pomoč raziskovalcem pri razumevanju vplivov staranja prebivalstva na evropsko družbo in s tem pomoč načrtovalcem javnih politik pri odločanju o zdravstvenih, socialnih in pokojninskih reformah in politikah.