Pogosta vprašanja

Kaj je namen raziskave SHARE?

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) se ukvarja z demografskimi spremembami v Evropi. Zbrani podatki znanstvenikom po Evropi omogočajo opazovanje sprememb ekonomskih, /socialnih in zdravstvenih pogojev v življenju starejših od 50 let po Evropi. Te ugotovitve so pomembne za oblikovalce politik, saj lahko pomembne družbene reforme kot so pokojninska, zdravstvena in socialna, načrtujejo na podlagi analiz dejanskega stanja ter izkušenj, ki odražajo realno sliko stanja v družbi.

 

Je raziskava SHARE zapravljanje davkoplačevalskega denarja? 

Nikakor, ravno nasprotno! Mednarodne organizacije od nas pričakujejo, da bomo državo, njen razvoj in reforme vodili s premišljeno politiko, ki bo temeljila na dobrem poznavanju dejanskega stanja, zato bi v vsakem primeru raziskovalci morali zbirati podatke o stanju prebivalstva. Z raziskavo SHARE pa država pravzaprav prihrani veliko denarja, saj raziskava zaradi svoje obsežnosti nadomesti mnoge ankete. Namesto, da bi plačevali več anket, imamo le SHARE, ki hkrati nudi še podatke o večini članic Evropske unije in Izraelu ter ne zgolj o Sloveniji. Izvajalci raziskave SHARE pa skrbijo, da celotno raziskavo izvedejo z minimalnimi stroški.

 

Kdo izvaja raziskavo SHARE?

V Sloveniji raziskavo SHARE vodi Inštitut za ekonomska raziskovanja, terenski del raziskave pa s svojimi anketarji izvaja raziskovalno podjetje Ipsos.

 

Kako ste dobili moj naslov in zakaj sem bil/-a izbran/-a prav jaz?

V vzorec so vključeni posamezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so do 1. Januarja 2015 dopolnili vsaj 50 let ali več. Iz preteklih let je v raziskavo vključenih 4409 posameznikov, letos pa smo v vzorec na novo vključili še 1350 oseb, ki so bile izbrane iz registra prebivalcev Slovenije. Izbor vzorčnih enot in oseb za anketiranje je enakomerno razpršen po celotnem ozemlju Slovenije. Izbor je povsem naključen, tako da ima vsaka oseba iz populacije enako možnost, da bo vključena v vzorec.

Ker je uspeh ankete in kakovost zbranih podatkov odvisna od vsakega posameznika, ki je vključen v vzorec, vas prosimo, da si vzamete čas, sprejmete našega anketarja in odgovorite na vprašanja! Vaših odgovorov ne more nadomestiti nobena druga oseba, zato je pomembno, da na anketo odgovarja prav tista oseba, ki je bila izbrana v vzorec. Za sodelovanje se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Moji starši so prejeli vabilo za sodelovanje. Kako se lahko prepričam, da ste to vabilo poslali res vi in kako lahko zaupam anketarju, ki pride na dom?

Vabilu lahko zaupate: raziskava SHARE je znanstvena raziskava in upošteva vse predpise o varovanju osebnih podatkov. Znanstvenik, odgovoren za raziskavo SHARE, je dr. Boris Majcen z Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome v zvezi z udeležbo v raziskavi SHARE, vas prosimo, da nas pokličete na +386 59 026 803 (ga. Kaja Vimer). Naši anketarji so posebej usposobljeni za izvajanje raziskave SHARE na terenu in lahko jih tudi prosite, da se identificirajo s svojo anketarsko izkaznico podjetja Ipsos ali pa vam nudijo kakršne koli dodatne informacije. V primeru dvoma ali težav z anketarjem, se obrnite neposredno na nas: ga. Kaja Vimer +386 59 026 803. Lahko nam tudi pišete na share@ier.si

 

Je sodelovanje prostovoljno?

Sodelovanje v raziskavi SHARE je popolnoma prostovoljno. Za kakovost in reprezentativnost zbranih podatkov pa so vaši odgovori izjemnega pomena. Le tako, da sodelujejo vsi naključno izbrani posamezniki, ne glede na starost, zdravstveno stanje ali druge okoliščine, lahko zagotovimo veljavnost rezultatov. Ker je vsak človek drugačen, njegovih odgovorov ne more nadomestiti nihče drug.

 

V raziskavi sem že sodeloval/-a. Zakaj me ponovno vabite?

Raziskava SHARE je longitudinalna in panelna raziskava, kar pomeni, da iste osebe spremljamo skozi daljše časovno obdobje. Le na ta način lahko opazujemo spremembe v življenju posameznikov. Zelo pomembno na primer je, kako družbene spremembe vplivajo na vsakodnevno življenje ljudi. Tako lahko na primer ugotavljamo, kako je socialna reforma, vse spremembe v zvezi s socialnimi podporami in varstvenim dodatkom, ali pa pokojninska reforma, vplivala na starejše od 50 let v Sloveniji. Zato tudi če mislite, da se ni nič ni spremenilo od zadnje ankete, je to zelo pomembna informacija za nas. To je lahko točno to, kar želimo izvedeti.

 

Kako poteka anketiranje?

Anketiranje izvajajo strokovno usposobljeni sodelavci podjetja Ipsos, ki vas bodo obiskali na domu ali kontaktirali po telefonu, ter se z vami skušali dogovoriti za termin obiska, ki vam ustreza. Anketiranje lahko poteka na vašem domu ali na nevtralnem terenu (na primer v kavarni, knjižnici ipd.), kjer koli bo najbolje ustrezalo vam. Anketar/-ka vam bo brala/-a vprašanja z računalniškega zaslona in sproti vpisoval/-a odgovore v računalnik. Če na katero izmed zastavljenih vprašanj ne želite odgovoriti, ga lahko vedno preskočite in nadaljujete z anketo.

 

Kaj proučuje raziskava SHARE?

Zanimajo nas različna življenjska področja starejših od 50 let, na primer družina, prijatelji, prosti čas, materialni položaj in zdravje. Raziskujemo na primer, kako telesna aktivnost kot je na primer sprehod, vpliva na bralne sposobnosti. V raziskovalne namene izvajamo tudi lažje fizične in medicinske teste. Na primer, merimo moč sile pesti, s pomočjo besednih iger merimo tudi vaše spominske sposobnosti. Vsi tisti so popolnoma prostovoljni in jih lahko tudi preskočite.

 

Kako ščitite moje podatke pred morebitno zlorabo?

Zbrani podatki nikoli ne vsebujejo vašega imena ali naslova. To vedno ostane skrito in vse, kar nam zaupate, ostane popolnoma anonimno ter se shranjuje le pod posebno kodo, tako da iz zbrane baze podatkov nikoli ni mogoče sklepati, za katero osebo gre. Zbrani podatki so uporabljeni izključno za namene znanstvenih raziskav.

 

Sem preveč šibak/šibka, da bi sodeloval-a v raziskavi in nisem zdrav/-a. Zakaj me še vabite?

Z rezultati raziskave SHARE dobimo sliko o stanju celotne populacije. Če bi anketirali le zdrave in mlade ljudi, bi bila slika o proučevani populaciji popolnoma izkrivljena in bi bilo videti, kot da so vsi zdravi in srečni s svojim življenjem. Če želimo upoštevati ljudi, ki imajo zdravstvene težave ali druge težke življenjske okoliščine, je nujno, da ti prav tako delijo svoje izkušnje z nami. Seveda bomo vsakogar obravnavali individualno in se potrudili za vaše dobro počutje.

 

Prosite me za nekaj informacij o pokojnem družinskem članu. Zakaj bi to storil in kaj me boste vprašali?

Če je vaš pokojni družinski član predhodno sodeloval v raziskave SHARE, je s tem dal dragocen prispevek k naši raziskavi. Vi nam lahko pomagate dokončati njegovo oz. njeno življenjsko zgodbo tako, da nam odgovorite na nekaj vprašanj o zadnjih mesecih njegovega/njenega življenja. Spraševali vas bomo o okoliščinah, v katerih je ta oseba živela pred smrtjo. Je potrebovala pomoč? Je pred smrtjo preživela kaj časa v bolnišnici? Z znanstvenega vidika so te informacije zelo pomembne, vam pa ne bodo vzele veliko časa, saj lahko odgovarjate tudi po telefonu. Na tem mestu bi se vam radi iskreno zahvalili za vašo pomoč!

 

Preselil/-a sem se, lahko vseeno sodelujem?

Seveda lahko še vedno sodelujete. Posredujte nam svoj nov naslov, da vas lahko kontaktiramo. e-pošta: share@ier.si, pokličite nas na 0590 26 803 ali pošljite pošto na Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.

Od prijatelja, prijateljice, soseda, sosede, sorodnikov sem izvedel/-a za raziskavo SHARE. Lahko tudi jaz?

Znanstvene zahteve nam na žalost nalagajo, da lahko v raziskavi sodelujejo le osebe, ki so bile naključno izbrane v vzorec. Nas pa vaše zanimanje za raziskavo SHARE iskreno veseli in vas vabimo, da si preberete več o rezultatih naše raziskave.

 

Kaj je namen zbiranja kapljic krvi iz mojega prsta?

Namen zbiranja kapljic krvi je, pridobiti objektivne informacije o vašem zdravju.  Zlasti nas zanimajo bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen. Mnogi ljudje imajo različne simptome drugi niti ne vedo, da so morda zboleli ali da imajo povečano tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. V tem primeru klasična anketna vprašanja o vaši subjektivni oceni zdravstvenega stanja ne zadostujejo, zato potrebujejo neke zanesljive zdravstvene kazalnike. S postopki sodobne diagnostike lahko iz minimalne količine krvi  iz posušene kapljice dobimo zanesljive kazalnike zdravja.

 

Lahko s temi testi ugotovite, če imam kakšno bolezen in me obvestite o rezultatih testiranja?

Z medicinskimi testi prikazujemo zgolj stanje celotne populacije in ne posameznikov, zato naše meritve niti niso primerne za diagnostiko pri posameznikih. To in pa tudi dejstvo, da od testiranja pa do rezultatov mine približno leto in pol, s čimer podatki za posameznika že zastarajo, posameznikom ne dajemo povratnih informacij o rezultatih testiranj.

 

Kako dolgo traja anketa?

Trajanje ankete je odvisno od tega ali v raziskavi sodelujete prvič ali pa imamo iz preteklih anketiranj o vas že nekaj informacij, ki jih z vašim dovoljenjem lahko ponovno uporabimo. Ankete ponavadi trajajo med 60 in 90 minut in za razliko od drugih raziskav, ne potekajo vsako leto, temveč le na dve leti. Če ste časovno omejeni, se morda utrudite in težko sledite, lahko anketo vedno prekinete in nadaljujete drugič. Obvestite anketarja o svojih pomislekih, prav tako lahko poveste, če imate kakršne koli težave s koncentracijo ali ste časovno omejeni. Anketo lahko vedno prekinite in nadaljujete drugič. Če boste anketarja obvestili o vseh morebitnih težavah, bo lahko našel/-a najbolj ustrezen način za vas.

 

Dobim kakšno nagrado za sodelovanje?

Po opravljeni anketi vam v zahvalo za vaš čas in trud, podarimo bon trgovine Mercator v vrednosti 10 €. Če v raziskavi sodeluje tudi vaš-/a partner/-ka, prav tako prejme svoj bon v vrednosti 10 €, tako da lahko v celotnem gospodinjstvu prejmete 2 bona v skupni vrednosti 20 €.