Dobrodošli v raziskavi SHARE

 

Kaj je to zdrava in srečna starost?

Prav iskanje odgovora na to vprašanje, je eden izmed ključnih ciljev raziskave SHARE. Število starejših se v Sloveniji in drugod po Evropi hitro povečuje. Hkrati pa ljudje čedalje bolj ostajajo aktivni in zdravi do pozne starosti, kar ugotavlja prav raziskava SHARE, ki proučuje tudi posledice vseh teh sprememb za zdravstveno in pokojninsko varstvo starejših.

Raziskava SHARE nudi pomembna spoznanja, koristna za vsakodnevno življenje starejših, na primer o bivalnih pogojih, zdravju in dohodkih ter na splošno o življenjskih pogojih starejših od 50 let v Evropi.

 

 

 

Kdo izvaja raziskavo SHARE?

Glavni koordinator raziskave v Sloveniji je Inštitut za ekonomska raziskovanja - samostojna raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 1965 in zaposluje 23 vrhunskih ekonomistov. Pomembno mesto v dejavnosti inštituta zavzemajo projekti na področju gospodarskega, socialnega in regionalnega razvoja Slovenije. 


Sodelujoče v raziskavi na domu obišče anketar/-ka, ki ga tja napoti raziskovalna agencija Ipsos po pooblastilu Inštituta za ekonomska raziskovanja.

 

 

 

Longitudinalna, panelna raziskava: se ponovi vsake dve leti

Raziskava SHARE je longitudinalna in panelna, kar pomeni, da že od leta 2004 v njej sodeluje velika skupina ljudi iz cele Evrope. Pomembna posebnost takšnih raziskav je, da lahko opazujemo spremembe in dogajanje v družbi ter pri posameznikih, na primer padec kupne moči pri starejših ali povečanje števila primerov sladkorne bolezni.


Prav dejstvo, da vsaki dve leti odgovarjajo isti ljudje, je za raziskovalce izjemnega pomena, saj le tako lahko opazujemo, kako spremembe v družbi vplivajo na spremembe v življenju starejših. Tukaj si lahko preberete več o poteku raziskave.

 

 

 

Mednarodna raziskava

Raziskava SHARE je mednarodni projekt z daljšim nazivom "SHARE - Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi." V raziskavi sodeluje 110.000 posameznikov starejših od 50 let, iz 20 evropskih držav (in Izraela).

 

Glavni koordinator raziskave SHARE je dr. Axel Börch – Supan z Müncehenskega centra za ekonomiko staranja na Max-Planck Inštitutu za socialno pravo in socialno politiko (Munich Center for the Economics of Aging (MEA), Max Planck Institute for Social Law and Social Policy). Raziskava SHARE je  že postala zgled za razvoj številnih drugih raziskav o staranju povsod po svetu.