Delavnica 2017

19. oktobra 2017 je na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica na temo uporabe SHARE podatkov, katere namen je bil približati uporabo mednarodno priznane podatkovne zbirke SHARE slovenskim raziskovalcem, profesorjem in študentom.

Na delavnici so udeleženci spoznali osnove uporabe programskega paketa Stata, ki je najpogosteje uporabljeno orodje za delo s SHARE podatki, pridobili so osnovne informacije o raziskavi SHARE in njeni podatkovni bazi ter spoznali praktične vidike priprave lastne SHARE podatkovne baze ter obvladovanje panelne baze podatkov v okolju State.

Vabljeni izvajalci: prof. dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in mag. Tim Birkenbach, The Munich Center for the Economics of Aging (MEA).

Gradiva z delavnice so na voljo tukaj:

Osnove uporabe programskega paketa Stata

Osnovne informacije o raziskavi SHARE in zbirki mikropodatkov SHARE

Kako pripraviti svojo panelno bazo SHARE podatkov

Panel Data Analysis using Stata

 

Za naprednejše uporabnike je bil po koncu delavnice organiziran ekonometrični seminar. Vodil ga je dr. Anže Burger s Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Gradivo je na voljo na povezavi: 
http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/econometric-seminar.html