Delavnica 2019

21. novembra 2019 je na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica za uporabnike SHARE podatkov.

Na delavnici so bile predstavljene osnove uporabe programskega paketa Stata, ki je najpogosteje uporabljeno orodje za delo s SHARE podatki, ter nova orodja, ki omogočajo uporabniku bolj prijazno delo s podatkovno zbirko SHARE: spletno orodje »Data and Documentation Toll«, portal Gateway to Global Ageing kot stičišče vseh anketnih raziskav o staranju v svetu in orodje »readSHARE«, ki omogoča delno avtomatizacijo dela s podatkovno zbirko SHARE v programu Stata.

Sledila je predstavitev podatkovne zbirke SHARELIFE in njene uporabe. Gre za zbirko podatkov o življenjski zgodovini anketirancev in predstavlja pomembno dopolnilo podatkovni zbirki SHARE. Podatki SHARELIFE so se zbirali v 3. oz 7. valu raziskave SHARE.

Vabljeni izvajalci: Giacomo Pasini, Universita Ca' Foscari, Venezia.

 

Gradiva z delavnice so na voljo tukaj:

Podatkovna zbirka SHARE in nova orodja za njeno uporabo

Predstavitev in uporaba podatkovne zbirke SHARELIFE

Osnove uporabe programskega paketa Stata

Uvod v ukaz readSHARE