SHARE-COVID19

Razumevanje nenačrtovanih posledic ukrepov za zajezitev širjenja pandemije

 

Nenačrtovane posledice ukrepov za zajezitev širjenja pandemije COVID-19 so bile velike in močno vplivajo na blaginjo evropskih državljanov z vidika ekonomskih učinkov, socialnih odnosov in zdravja. Socialni stiki so bili prekinjeni in ljudje so se v strahu pred okužbo izogibali zdravstvenim obravnavam.

Glavni cilj projekta SHARE-COVID19 je razumeti te nenamerne posledice in oblikovati izboljšane zdravstvene, ekonomske in socialne politike. V naših priporočilih, namenjenih oblikovalcem politik, si prizadevamo, da bi bili zdravstveni sistemi in družbe v Evropski uniji bolj odporni na pandemije v smislu preprečevanja, zaščite in zdravljenja prebivalstva 50+, ki je najbolj ranljiv del prebivalstva.

Podatki raziskave SHARE-COVID19 omogočajo analizo neenakosti v zdravstvenem varstvu pred, med in po pandemiji, ugotavljanje učinkov ukrepov za preprečevanje širjenja pandemije COVID-19 na zdravje in zdravstvene odločitve posameznikov ter analizo posledic ukrepov zapiranja države na trg dela, dohodkovno in premoženjsko neenakost ter socialne stike.

Projekt temelji na transdisciplinarni in mednarodni primerjavi s pomočjo uporabe podatkovnih virov raziskovalne infrastrukture SHARE. Zajema vse države članice EU. Za koordinacijo projekta je odgovoren  Max Planck Society. Projekt se bo zaključil 30. oktobra 2023.

Projekt finančno podpira Evropska komisija >> SHARE-ERIC’s COVID-19 research project (SHARE-COVID19) iz programa Obzorje 2020 in pobude za Globalni odziv na koronavirus (Coronavirus Global Response Initiative), ki jo je maja 2020 začela predsednica Ursula von der Leyen.

Registriranim uporabnikom SHARE podatkov so že na voljo podatki obeh SHARE Corona raziskav: SHARE Corona Survey 1 in SHARE Corona SUrvey 2. Dostop do podatkov je prost za celotno raziskovalno skupnost, enako kot dostop do vseh SHARE baz podatkov, ob predhodni registraciji.