easySHARE

easySHARE je poenostavljena baza podatkov SHARE, prilagojena HRS in primerna za uvajanje študentov v delo s podatki ter raziskovalce, ki še nimajo dovolj izkušenj s kvantitativnimi analizami kompleksnih anketnih podatkov. Običajne objave SHARE podatkovnih baz vključujejo več kot 100 datotek, easySHARE na drugi strani v eni sami datoteki vključuje podatke za vse respondente, ki so doslej sodelovali v raziskavi, kar pomeni, da so v njej podatki za vse doslej izvedene valove raziskave, pri čemer je baza easySHARE zelo preprosta za uporabo. Na primer: podatke, ki se nanašajo na celotno gospodinjstvo, poroča le en član gospodinjstva (število članov gospodinjstva, tip naselja ipd.) in v bazi easySHARE so ti podatki dodani k vsem pripadajočim članom gospodinjstva; podatki, zbrani v prvem valu, so preneseni na vse nadaljnje valove (zakonski stan, izobrazba anketiranih); manjkajoči odgovori so kodirani tako, da je jasen potek filtrov in gnezdenja vprašanj skozi celoten vprašalnik. Baza easySHARE vključuje tudi dodatne spremenljivke, kot so indeksi zdravja, demografske in ekonomske spremenljivke. Kjer je možno, so bile mere prilagojene tako, da omogočajo primerjalno analizo z ameriško raziskavo HRS - Health and Retirement Study

 

Vsebina stisnjene mape easySHARE datotek za prenos:

easySHARE panelna baza podatkov je v "long format" obliki, kar pomeni, da vključuje vse respondente iz vseh držav, ki sodelujejo v raziskavi SHARE, in je odlična za učenje longitudinalnih in primerljalnih analiz po državah. Seveda je mogoče analizirati tudi le posamezni val raziskave SHARE. 

V stisnjeni mapi za prenos je poleg ostalih datotek na voljo Stata program za generiranje baze easySHARE iz ostalih SHARE baz podatkov, kar uporabnikom omogoča razumeti, kako so bile generirane posamezne spremenljivke in tudi spreminjanje baze z dodajanjem ali odvzemanjem spremenljivk. Na splošno lahko omenjeno Stata "do" datoteko uporabite tudi kot primer priprave baze podatkov za analize. 

V prenos je vključen vodič za uporabo easySHARE, v katerem najdete več informacij o obliki podatkov in vključenih spremenljivkah ter posebno poglavje z osnovnimi navodili za delo s podatki in najbolj priljubljenimi programskimi orodji za delo s podatki (SPSS in Stata).

 

Dostop do podatkovne baze easySHARE:

Že registrirani uporabniki SHARE si easySHARE bazo podatkov lahko prenesejo na enak način kot vse ostale SHARE baze podatkov, to je s spletne strani SHARE Research Data Center. Prosimo, upoštevajte, da za dostop do in uporabo podatkovne baze easySHARE veljajo enako pravila kot za vse ostale baze podatkov SHARE. Za več informacij o pravilih dostopa in uporabe podatkov SHARE si oglejte tukaj.

Registrirani uporabniki imajo dodatno na voljo tudi možnost uporabe easySHARE baze v učne namene. V tem primeru jim je na voljo poenostavljen obrazec za prijavo, ki omogoča distribucijo baze podatkov med študenti (to so zgolj tisti, ki obiskujejo predavanja, na katerih se uporablja podatkovno bazo easySHARE). Obrazec za uporabo easySHARE v učne namene je na voljo v stisnjeni mapi za prenos vseh datotek easySHARE ali na tej povezavi.