Zbiranje podatkov z raziskavo SHARE Corona Survey 2 zaključeno

Datum: 16.08.2021

Terensko zbiranje podatkov z drugo raziskavo SHARE Corona Survey je uspešno zaključeno v vseh 28 državah

Vseh 28 SHARE držav (27 evropskih držav in Izrael) je uspešno zaključilo anketiranje v okviru druge raziskave SHARE Corona Survey. Gre za posebno raziskavo, ki je bila v okviru SHARE oblikovana lansko leto kot odgovor na pandemijo COVID-19. Namen raziskave SHARE Corona Survey je zbrati podatke o življenjskem položaju ljudi, starih 50 let in več, med pandemijo COVID-19. V okviru druge raziskave SHARE Corona Survey smo anketirali osebe v gospodinjstvih, ki so že sodelovala v prvi raziskavi SHARE Corona Survey, kar bo omogočilo preučevanje sprememb (na ravni posameznika) med stanjem ob začetku pandemije in eno leto pozneje v mednarodni perspektivi. Anketa je zajemala vprašanja o fizičnem in duševnem zdravju, okužbi s koronavirusom pri respondentu in v njegovem socialnem krogu, o kakovosti zdravstvenega varstva, spremembah v zaposlitvenem in ekonomskem položaju, socialnem omrežju respondenta in uporabi interneta v času pandemije.

 

Interes anketirancev za sodelovanje je bil zelo dober. Stopnja odgovorov se je na ravni 28 SHARE držav približala 90 %, v Sloveniji pa presegla ta delež. Za tako dober odziv smo našim anketirancem iskreno hvaležni.

 

Vprašalnik v angleškem jeziku je na voljo tukaj >> SHARE Corona Survey 2.

 

Podatki prve raziskave SHARE Corona Survey (SHARE Wave 8 COVID-19 data), ki se je izvajala v obdobju od junija do avgusta 2020, so registriranim SHARE uporabnikom na voljo od decembra 2020 in so že bili uporabljeni v različnih objavah >> research publications.

 

Več informacij o odstopu do SHARE podatkov najdete tukaj: www.share-slovenija.si/strani/dostop_do_podatkov

Več informacij o raziskavi SHARE Corona Survey najdete tukaj: www.share-slovenija.si/strani/SHARE_COVID_19

Informacije o raziskovalnem projektu SHARE-COVID19 so na voljo tukaj: www.share-slovenija.si/strani/Raziskava_SHARE_COVID19