Terensko zbiranje podatkov druge SHARE Corona raziskave

Datum: 24.06.2021

Po uspešnem prvem zbiranju podatkov poleti 2020, smo v letošnjem juniju pričeli z drugim zbiranjem podatkov raziskave SHARE Corona Survey

 

Vseh 28 držav SHARE, vključno s Slovenijo, je pričelo izvajati anketiranje z okviru druge raziskave SHARE Corona Survey. Gre za posebno raziskavo, ki je bila zasnovana v lanskem letu kot odziv na krizo COVID-19.
 
V SHARE panelnih gospodinjstvih, ki so sodelovala že v prvi raziskavi SHARE Corona Survey, se s pomočjo računalniško podprte telefonske ankete (CATI) izvaja anketiranje o podobnih temah, ki so sestavni del rednega SHARE vprašalnika (npr. fizično in duševno zdravje, zdravstveno vedenje, kakovost zdravstvenega varstva, delo in finančna situacija, socialna omrežja). Z raziskavo SHARE Corona Survey zbiramo podatke o življenjskem položaju ljudi, stari 50 let in več. Vsebina tokratne, druge raziskave SHARE Corona Survey je v večjem delu skladna z vsebino prve raziskave, kar omogoča primerjavo med začetkom pandemije in stanjem leto dni kasneje.
 
SHARE je moral spomladi 2020 ob izbruhu pandemije COVID-19 ustaviti redno terensko delo 8. vala, ki se je izvajalo z osebnim anketiranjem. Po kratki fazi prestrukturiranja se je terensko delo 8. vala nadaljevalo s telefonskim anketiranjem s prvim SHARE Corona vprašalnikom. Zbrani podatki (podatki 8. vala SHARE Corona survey) so bili objavljeni decembra 2020 in se že uporabljajo v različnih raziskovalnih objavah po svetu.
 
Zahvaljujoč podpori Evropske komisije prek Obzorja 2020 in pobudi Coronavirus Global Response za raziskovalni projekt SHARE-ERIC COVID-19 (SHARE-COVID19) lahko zdaj nadaljujemo z drugo raziskavo SHARE Corona Survey. To bo omogočilo preučevanje nenamernih posledic odločitev o obvladovanju epidemije ter dolgoročnih socialno-ekonomskih in zdravstvenih posledic COVID-19.

 

Več informacij o SHARE Corona Survey najdete tukaj: http://www.share-project.org/special-data-sets/share-corona-survey.html

Več informacij o SHARE-COVID19 raziskovalnem projektu je na voljo tukaj: http://www.share-project.org/share-covid19.html