COVID-19 podatki 8. vala raziskave SHARE so na voljo!

Datum: 01.03.2021

Objava COVID-19 podatkov 8. vala raziskave SHARE

Objava 0.0.1 beta COVID-19 podatkov 8. vala raziskave SHARE je preliminarna verzija podatkov raziskave »SHARE Corona Survey«, ki se je izvajala v obdobju od junija do avgusta 2020. Vsebuje podatke na temo COVID-19, zbrane v telefonski anketi (CATI) na velikem podvzorcu SHARE panelnih anketirancev. Podrobne informacije so na voljo >> tukaj.

 

O raziskavi SHARE Corona Survey

V okviru raziskave SHARE (Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi) se je v začetku junija 2020 začelo zbiranje anketnih podatkov v okviru nove raziskave »SHARE Corona Survey«. V računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI - Computer Assisted Telephone Interview) je bil vključen podvzorec SHARE panelnih respondentov iz 27 evropskih držav in Izraela z namenom zbiranja podatkov o življenjskem položaju starejših (oseb starih 50 let in več) v času po izbruhu koronavirusa. Raziskava »SHARE Corona Survey« zajema najpomembnejša področja življenja in obsega vprašanja o okužbah in spremembah v življenju anketirancev v času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19: zdravje in z zdravjem povezano vedenje, duševno zdravje, okužbe in zdravstveno varstvo, spremembe v delovnem in zaposlitvenem položaju ter socialna omrežja.

Tako zbrani podatki bodo omogočili poglobljeno raziskovanje o tem, kako se rizična skupina starejših spopada z zdravstvenimi in socialno-ekonomskimi posledicami COVID-19. Velika prednost teh podatkov bo možnost merjenja in interpretacije razlik med državami in v času (longitudinalno). Raziskovalni projekt COVID-19 (SHARE-COVID19) finančno podpira Evropska komisija s sredstvi programa Obzorje 2020 in pobude za Globalni odziv na koronavirus (sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 101015924).

Vsi raziskovalci se lahko registrirajo za brezplačno uporabo SHARE podatkov. Tukaj so na voljo informacije o dostopu do podatkov.