Dokumentacija razlik med državami

Kljub temu, da obstaja generični vprašalnik za vse sodelujoče države, se v določenih primerih pojavijo razlike med generičnim vprašalnikom in nacionalnimi prevodi vprašalnikov posameznih držav. Do razlik lahko pride bodisi v besedilu vprašanja, v navodilih za anketarje ali v kategorijah odgovorov.  

S klikom na spodnje povezave boste odprli pregled posebnosti za posamezne države in posamezne module vprašalnika, in sicer za 1. in 2. val raziskave SHARE.

            Razlike med vprašalniki držav oz. odstopanja od generičnega vprašalnika - 1. val raziskave

            Razlike med vprašalniki držav oz. odstopanja od generičnega vprašalnika - 2. val raziskave

Za podrobnosti v dokumentaciji na povezavah sledite naslednjim povezavam:

S klikom na ime spremenljivke dobite pregled posameznega vprašanja po vseh državah, kjer so prisotna odstopanja od generičnega vprašanja.

Če vas zanimajo le posebnosti za posamezno državo, kliknite na kratico države znotraj posameznega sklopa, da dobiter pregled na vsemi odstopanji za to državo.

Lahko kliknete tudi za ogled posebnosti posameznega vprašanja za posamezno državo.

Če vas zanima pregled več vprašanj in držav, lahko tabele izvozite (kliknite »export« na vrhu vsakega sklopa vprašanj) v MS Excel datoteko, in sicer za vsak sklop vprašanj in vsako državo.  

Seznam razlik med državami oz. valovi načeloma vsebuje vsaj tri stolpce. V prvem je generična različica vprašalnika. V drugem stolpcu je prevod konkretnega vprašanja in v tretjem stolpcu je povratni prevod, torej besedilo iz ciljnega jezika (nacionalni jezik države) prevedeno nazaj v angleški jezik (generični vprašalnik). Razlaga odstopanj za posamezno državo se nahaja v “Explanatory notes”.