Delavnica modeliranja učinkov javnih ukrepov s pomočjo podatkov SHARE

Datum: 07.06.2023

Delavnica je namenjena razpravi o virih podatkov ter statističnih in ekonometričnih metodah za ocenjevanje ukrepov politik, s poudarkom na možnostih zbirke podatkov Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE).

Čas in kraj: 20. junij 2023, 10.00-14.30, preko spleta (Zoom)

Delavnica je namenjena razpravi o virih podatkov ter statističnih in ekonometričnih metodah za ocenjevanje ukrepov politik, s poudarkom na možnostih zbirke podatkov Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE). Na dogodku bomo najprej predstavili zbirko podatkov SHARE, nadaljevali z izčrpnejšo in nazorno (poslušalcem primerno) predstavitvijo različnih metodoloških možnosti na področju, ki ji bo sledila predstavitev nekaterih obstoječih primerov uporabe predstavljenih metod. Zaključek dogodka bo daljši pogovor o stanju na tem področju v Sloveniji, kjer se želimo dotakniti številnih odprtih tem, ki zadevajo tudi delo Platforme za raziskave in z dokazi podprto izvajanje zdravja v vseh politikah ter ukrepanje za zmanjševanje neenakosti v zdravju in povečavanje blaginje.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je prehodna registracija. Na dogodek se lahko registrirate do vključno 19. junija 2023 na tej povezavi.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

Program delavnice

10:00-10:15

Uvodni nagovori

10:15-10:30

Kratko o podatkih SHARE (Sonja Uršič, Inštitut za ekonomska raziskovanja)

10:30-11:45

Metode ocenjevanja vzročnih učinkov ukrepov – Osnove, temeljne metode in zanimivejši nedavni napredki (Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja, koordinator projekta YoungStatS)

11:45-12:00

Odmor

12:00-13:00

Primeri študij ocenjevanja vzročnih učinkov ukrepov in dogodkov:

  1. Martina Celidoni, Univerza v Padovi (skupaj s Chiaro Dal Bianco)

  2. Małgorzata Karolina Kozłowska, Univerza v Varšavi

  3. Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana (skupaj z Borisom Majcnom in Tjašo Bartolj)

13:00-14:15

Zaključni pogovor s predstavniki uradnih institucij in ministrstev

14:15

Sklep dogodka

 

SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi je raziskovalna infrastruktura, ki omogoča preučevanje zdravstvenih, socialnih in ekonomskih značilnosti staranja prebivalstva v Evropi in širše. Od leta 2004 do danes je bilo opravljenih 530.000 poglobljenih intervjujev s 140.000 posamezniki, starimi 50 let in več, v 28 evropskih državah in Izraelu. SHARE je tako največja vseevropska družboslovna panelna raziskava, ki zagotavlja mednarodno primerljivo longitudinalno bazo mikropodatkov o zdravju in socialno-ekonomskem položaju starejših v Evropi. Več informacij o raziskavi najdete na spletni strani projekta share-eric.eu in www.share-slovenija.si.