Konferenca uporabnikov podatkov SHARE 2022

Datum: 11.10.2022

Od 5.-7. oktobra je na Bledu potekala sedma mednarodna znanstvena konferenca uporabnikov podatkov SHARE – SHARE User Conference.

Znanstveniki z vsega sveta so se zbrali na Bledu v okviru 7. mednarodne znanstvene konference uporabnikov podatkov SHARE – SHARE User Conference, da bi razpravljali o raziskavah in idejah, povezanih s SHARE, na temo »Starajoče se družbe, soočene z zdravstvenimi, socialnimi in gospodarskimi krizami«.

Podatki raziskave SHARE lahko pomagajo raziskati, opisati in razumeti družbene procese, kot je staranje v času svetovne krize, z mednarodnega vidika in z vključevanjem raziskovalcev z različnih znanstvenih področij. V okviru znanstvenih predstavitev in poster sekcije so bile predstavljene raziskave s podatki SHARE na temo posledic pandemije COVID-19 in spremljajočih ukrepov na duševno zdravje ali finančno stisko, na temo dolgotrajne oskrbe, ekonomskih in okoljskih vplivov na dobro počutje, razlik med spoloma na področju oskrbe, zaposlitve in javnih pokojnin ter na temo osamljenosti, tesnobe in tipov osebnosti. Poleg tega so bile obravnavane metodološke vsebine o vzročnosti in heterogenih učinkih; potekali pa sta tudi delavnici na temo SHARE raziskave gibanja z uporabo pospeškometra in pristopi strojnega učenja s podatki SHARE. Konferenca je nenazadnje ponudila vpogled na prihodnost raziskave SHARE (SHARE 2.0).