SHARE User Conference 2022

Datum: 20.05.2022

Med 5. in 7. oktobrom 2022 bo Bled gostil 7. mednarodno konferenco uporabnikov SHARE podatkov, ki bo potekala pod naslovom Ageing Societies Facing Health, Social and Economic Crises. Poziv za prispevke je odprt do 15. junija 2022!

Raziskava SHARE je s svojo zasnovo, vsebino, razširjenostjo in metodologijo idealna za preučevanje kompleksnih pojavov in izzivov, s katerimi se soočajo številne države. V zadnjih letih smo bili priča več izjemnim pojavom: od dolgoživosti in demografskih sprememb do finančne krize in velike recesije, pandemije COVID-19, podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti. Podatki raziskave SHARE lahko pomagajo pri raziskovanju, pojasnjevanju in razumevanju družbenih procesov, kot je staranje v času globalne krize, z mednarodnega vidika in z vključevanjem raziskovalcev z različnih znanstvenih področij.

7. konferenca uporabnikov SHARE podatkov bo naslovila te teme s povabljenimi govorci, posebnimi sekcijami, posterji in delavnico za uporabnike SHARE podatkov. Vabimo znanstvene prispevke z vseh področij, ki jih pokriva raziskava SHARE, od zdravja, dela in upokojevanja, pokojnin, dohodkov in premoženja, zdravstvenega varstva, družinskih in socialnih omrežij, narave neenakosti do metodoloških prispevkov. Še posebej spodbujamo prispevke, ki uporabljajo podatke dveh raziskav SHARE Corona, ki izkoriščajo longitudinalno dimenzijo podatkov SHARE in združujejo podatke SHARE s podatki sorodnih študij (ELSA, HRS, JSTAR, CHARLS itd.). Več informacij o pozivu za prispevke in sami konferenci najdete na spletni strani konference https://www.shareuser2022.si/.

Za informacije nam lahko pišete na  shareuser2022@ier.si.

Organizatorja konferenca sta Munich Center for the Economics of Aging (MEA) pri Max Planck Institute for Social Law and Social Policy (mednarodni koordinator raziskave SHARE) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (nacionalni koordinator raziskave SHARE za Slovenijo).