1. slovenska SHARE konferenca za strokovno javnost

Datum: 07.12.2012

Ljubljana, Inštitut za ekonomska raziskovanja, 22. januar 2013

Z veseljem najavljamo prvo objavo SHARE baze podatkov za 4. val, v katero je poleg Portugalske, Madžarske in Estonije, prvič vključena tudi Slovenija. Podatke bodo lahko brezplačno uporabljali znanstveniki in študentje. V ta namen vas vljudno vabimo, da se udeležite

 

1. slovenske SHARE konference za strokovno javnost, v Ljubljani, 22. januarja 2013,  
 
na kateri se boste lahko seznanili z vsebino zbirke podatkov SHARE, metodologijo in možnostmi dostopa ter uporabe podatkov.

Na srečanje vabimo tako raziskovalce kot tudi profesorje, ki svoje študente spodbujajo k delu s podatki, mentorje diplomantov, magistrov in doktorandov.

 

Program srečanja:   

                                                                                                                                
1. del – Predstavitev projekta SHARE
9:00 - 9:45 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta SHARE
9:45 - 10:30 SHARE Slovenija  
 
Odmor za kavo – 30 min
 
2. del – Metodološki vidiki projekta SHARE
11:00 - 11:30 Metodologija zbiranja podatkov 
11:30 – 12:00 Metodološki projekti SHARE
12:00 - 12:30 Dostop do podatkov
 
Odmor za kavo in prigrizek– 30 min
 
3. del – Znanstvena uporaba podatkov SHARE
13:00 - 13:30 Uporaba podatkov SHARE 
13:30 – 14:00 Reforme v Sloveniji in SHARE


 
Lokacija srečanja:  Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Kardeljeva pl. 17, Ljubljana (poleg Ekonomske fakultete).

Za vse dodatne informacije in prijave pišite na: share@ier.si. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. 1. 2013. 

 

dr. Boris Majcen,

vodja projekta SHARE v Sloveniji.  

 

Prosojnice:

O raziskavi SHARE

SHARE Slovenija

Metodologija zbiranja podatkov

Metodološki projekti SHARE

Dostop do podatkov

Združevanje baz podatkov - primer za SPSS

Možne uporabe podatkov