Delavnica za uporabnike SHARE podatkov 2019 - program

Datum: 21.10.2019

21. novembra 2019 bo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica za uporabnike SHARE podatkov. Delavnica bo namenjena praktičnim vidikom uporabe podatkovne zbirke SHARE ter predstavitvi podatkovne zbirke SHARELIFE - zbirke podatkov o življenjski zgodovini anketirancev, ki je z letošnjim letom na voljo tudi za Slovenijo. Objavljen je program delavnice.

Poudarek delavnice bo na praktičnih vidikih dela s podatkovno zbirko SHARE ter predstavitev posebne podatkovne zbirke SHARELIFE, ki je zdaj na voljo tudi za Slovenijo.

Predstavljene bodo osnove uporabe programskega paketa Stata, ki je najpogosteje uporabljeno orodje za delo s SHARE podatki, ter nova orodja, ki omogočajo uporabniku bolj prijazno delo s podatkovno zbirko SHARE: spletno orodje »Data and Documentation Toll«, portal Gateway to Global Ageing kot stičišče vseh anketnih raziskav o staranju v svetu in orodje »readSHARE«, ki omogoča delno avtomatizacijo dela s podatkovno zbirko SHARE v programu Stata.

V nadaljevanju bo predstavljena podatkovna zbirka SHARELIFE in njene uporabe. Gre za zbirko podatkov o življenjski zgodovini anketirancev in predstavlja pomembno dopolnilo podatkovni zbirki SHARE. Podatki SHARELIFE so se zbirali v 3. oz 7. valu raziskave SHARE in so za Slovenijo na voljo od pomladi 2019. Predstavitev bo v angleškem jeziku; izvedel jo bo redni profesor ekonometrije Giacomo Pasini z Universita Ca' Foscari, Venezia. 

Vabilo in program delavnice najdete na tej povezavi

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Za prijavo na dogodek, prosimo, izpolnite prijavnico in jo pošljite na share@ier.si do 14. novembra 2019. Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni!