19. Festival za tretje življenjsko obdobje

Datum: 01.10.2019

V okviru festivala za tretje življenjsko obdobje bo slovenska ekipa SHARE pripravila pogovor, naslovljen "Razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in priprava zakonodaje: finančni, pravni in socialni vidiki".

Med 1. in 3. oktobrom 2019 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal 19. Festival za tretje življenjsko obdobje.

V okviru festivala bo slovenska ekipa SHARE, ki deluje na Inštitutu za ekonomska raziskovanja (IER) v Ljubljani, pripravila pogovor, naslovljen "Razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in priprava zakonodaje: finančni, pravni in socialni vidiki".

Pogovor bo potekal kot del temeljnega raziskovalnega projekta »Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji«, ki ga vodi prof. dr. Valentina Hlebec s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Inštitut za ekonomska raziskovanja pa v njem sodeluje kot partner.

Pogovor bo potekal v četrtek, 3.10.2019 s pričetkom ob 11:15 v Dvorani M1 v Cankarjevem domu. Več informacij o njem najdete na http://www.f3zo.si/ljubljana/program/izobrazevalni-program/.

Gostje pogovora bodo prof. dr. Rado Bohinc (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani), dr. Boris Majcen (direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja in vodja slovenske ekipe SHARE), asist. dr. Anamarija Kejžar (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani) ter mag. Mateja Nagode (Inštitut RS za socialno varstvo). Pogovor bo moderiral doc. dr. Andrej Srakar, strokovni sodelavec slovenske ekipe SHARE.

Na pogovoru bomo spregovorili o razvoju sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, njegovih finančnih vidikih in socialnih posledicah, v navezavi na bodočo pripravo zakonodaje in sprememb na področju.

Iskreno upamo, da se boste pogovora uspeli udeležiti.