Delavnica za uporabnike SHARE podatkov 2019

Datum: 23.09.2019

21. novembra 2019 bo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica za uporabnike SHARE podatkov. Delavnica bo namenjena praktičnim vidikom uporabe podatkovne zbirke SHARE ter predstavitvi podatkovne zbirke SHARELIFE - zbirke podatkov o življenjski zgodovini anketirancev, ki je z letošnjim letom na voljo tudi za Slovenijo. Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava.

Inštitut za ekonomska raziskovanja kot nacionalni koordinator raziskave SHARE – vseevropske raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi v sodelovanju z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki organizira delavnico za uporabnike SHARE podatkov. Namen delavnice je raziskovalcem, profesorjem in študentom približati uporabo mednarodno priznane podatkovne zbirke SHARE in SHARELIFE. Delavnica je namenjena tako obstoječim kot tudi novim uporabnikom SHARE podatkov.

Poudarek delavnice bo na praktičnih vidikih dela s podatkovno zbirko SHARE ter predstavitev posebne podatkovne zbirke SHARELIFE, ki je zdaj na voljo tudi za Slovenijo.

Predstavljena bodo nova orodja, ki omogočajo uporabniku bolj prijazno delo s podatkovno zbirko SHARE: spletno orodje »Data and Documentation Toll«, ki omogoča lažje delo s SHARE podatkovno zbirko, portal Gateway to Global Ageing kot stičišče vseh anketnih raziskav o staranju v svetu in orodje »readSHARE«, ki omogoča delno avtomatizacijo dela s podatkovno zbirko SHARE v programu Stata. Uporabe SHARE podatkov bo prikazana tudi na praktičnem primeru.

Tokratna delavnica bo posebej namenjena predstavitvi podatkovne zbirke SHARELIFE in njene uporabe. Gre za zbirko podatkov o življenjski zgodovini anketirancev in predstavlja pomembno dopolnilo podatkovni zbirki SHARE. Podatki SHARELIFE so se zbirali v 3. oz 7. valu raziskave SHARE in so za Slovenijo na voljo od pomladi 2019. Podatkovno zbirko SHARELIFE in njene možne uporabe bo predstavil redni profesor ekonometrije Giacomo Pasini z Universita Ca' Foscari, Venezia. Profesor Pasini je eden od avtorjev retrospektivne panelne baze SHARE o zaposlitveni zgodovini anketirancev (Job Episodes Panel), ki temelji na podatkovni zbirki SHARELIFE.

Program delavnice je v pripravi in bo objavljen v oktobru.    

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Prijave sprejemamo na share@ier.si do 14. novembra 2019. Število mest je omejeno.

 

Vljudno vabljeni!