Delavnica SHARE 2017: Uporaba SHARE podatkov

Datum: 20.09.2017

19. oktobra 2017 bo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja potekala delavnica na temo uporabe SHARE podatkov. Namen delavnice je slovenskim raziskovalcem, profesorjem in študentom približati uporabo mednarodno priznane podatkovne baze raziskave SHARE – vseevropske raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi.

Delavnica je namenjena tako obstoječim kot tudi novim uporabnikom SHARE podatkov. Na delavnici boste pridobili osnovne informacije o raziskavi SHARE in njeni podatkovni bazi, poudarek pa bo zlasti na praktičnih vidikih dela s SHARE podatki. Predstavljene bodo osnove uporabe programskega paketa Stata, ki je najpogosteje uporabljeno orodje za delo s SHARE podatki, praktični vidiki priprave lastne SHARE podatkovne baze ter obvladovanje panelne baze podatkov v okolju State. Vabilo in program delavnice najdete na tej povezavi

Za naprednejše uporabnike bo po koncu delavnice organiziran bralni ekonometrični seminar, gradivo zanj pa bo udeležencem predhodno na voljo na spletni strani študentskega Gibanja za ekonomsko pluralnost (http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/). 

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Za prijavo na dogodek, prosimo, izpolnite prijavnico in jo pošljite na share@ier.si do 16. oktobra 2017. Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni!