V pripravi blog projekta SHARE

Datum: 13.02.2018

V okviru projekta SHARE bo na pobudo slovenske ekipe zaživel SHARE blog

Področje ekonomije že več let pozna spletno stran Vox, https://voxeu.org/, kjer redno najdete sveže in poljudneje spisane objave vodilnih raziskovalcev s področja ekonomije. Pri podobnem blogu s področja kulturne ekonomike, https://economiststalkart.org/, že od samega začetka deluje tudi sodelavec projekta SHARE, doc. dr. Andrej Srakar.

Na slovensko pobudo bo sedaj podoben blog stekel tudi v okviru mednarodnega projekta SHARE, z osnovnima namenoma spoznanja člankov s podatki SHARE še bolj približati širši javnosti ter zgraditi mednarodno ekipo "mlajših" raziskovalcev, nekakšen SHARE "think-tank" (mislišče). Blog bo pričel delovati z majem 2018, bil pa je prvič javno predstavljen na pravkar poteklem (7.-9. februar 2018) srečanju nacionalnih ekip SHARE v St. Julianu na Malti.