Uspešen zaključek zbiranja podatkov 7. vala raziskave

Datum: 05.12.2017

31. oktobra 2017 se je zaključilo zbiranje podatkov na terenu v okviru 7. vala raziskave SHARE. Skupno je bilo v Sloveniji opravljenih nekaj manj kot 3.900 intervjujev z osebami starimi 50 let ali več in njihovimi partnerji. V okviru celotnega projekta SHARE je bilo v 28 državah opravljenih nekaj več kot 80.000 intervjujev.

V Sloveniji smo podatke na terenu zbirali v obdobju od marca do oktobra 2017. Pod vodstvom podjetja za raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja Ipsos je intervjuje na terenu izvajalo preko 50 usposobljenih anketarjev, ki so del širše družine več kot 2000 anketarjev iz 28 držav SHARE. Zbiranje podatkov v okviru SHARE poteka v obliki osebnih intervjujev in je računalniško podprto (CAPI). Agenciji Ipsos in vsem anketarjem se zahvaljujemo za uspešno opravljeno delo!

Sedmi val raziskave je poseben, saj je za razliko od ostalih valov namenjen preučevanju življenjske zgodovine posameznikov. Z anketo smo zbrali podatke o življenju anketirancev od njihovega otroštva naprej – podatke o partnerjih in otrocih, bivalnih pogojih skozi življenje, preteklih zaposlitvah ter zdravju in skrbi za zdravje skozi življenje. Ti podatki so zelo pomembni za razumevanje sedanjega zdravstvenega, ekonomskega in socialnega položaja anketiranih oseb.

V Sloveniji smo osnovnemu vprašalniku SHARE dodali vprašalnik o porabi časa. Z njim smo zbirali podatke o tem, kako starejši razporejajo in preživljajo svoj čas ter koliko časa namenjajo skrbi za druge osebe oz. koliko so sami odvisni od pomoči pri dnevnih opravilih. Ti podatki so izjemno dragoceni z vidika proučevanja potreb po dolgotrajni oskrbi. Številni starejši so namreč zaradi bolezni, invalidnosti, starosti in drugih razlogov v daljšem časovnem obdobju (trajno ali ponavljajoče) odvisni od pomoči druge osebe pri osebni negi in dnevnih opravilih.