Slovenski raziskovalci projekta SHARE na mednarodni konferenci iHEA v Bostonu

Datum: 07.08.2017

Slovenski raziskovalci projekta SHARE so v juliju 2017 sodelovali na mednarodni konferenci osrednjega svetovnega združenja zdravstvenih ekonomistov iHEA v Bostonu. Konferenca, ki je letos potekala na temo Revolutions in the Economics of Health Systems, je vključevala dve večji plenarni predavanji ameriških ekonomistov prof. dr. Carol Propper in prof. dr. Darona Acemoğluja.

S slovenske strani je bil na konferenci predstavljen prispevek avtorjev doc. dr. Andreja Srakarja, strokovnega sodelavca projekta SHARE Slovenija, in izr. prof. dr. Valentine Prevolnik Rupel, obeh z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Prispevek, naslovljen »Multiple kronične bolezni starejših in njihovi učinki na uporabo zdravstvenih storitev: analiza omrežij z uporabo podatkov SHARE« je naletel na dober odziv. Gre, kolikor vemo, za prvo modeliranje problema multiplih bolezni z uporabo analize omrežij in nasploh prvo uporabo te metode s podatki SHARE. Prinaša nova spoznanja o povezovanju bolezni pri starejših in je s tega vidika pomemben tudi za medicinske znanosti v splošnem.

Prispevek bo predstavljen tudi na letošnji tretji evropski konferenci o socialnih omrežjih v Mainzu in na letni konferenci združenja italijanskih zdravstvenih ekonomistov v Pavii.

Več informacij o konferenci v Bostonu najdete tukaj, slovensko predstavitev s konference pa tukaj.